Zad.1)Rozwiąż układy równań metodą podstawiania oraz metodą przeciwnych współczynników

a) {3x-2y=0
{6y-10x-4=0

b){x(x+1)-(x+2)²=y-3
{½x-¼y=4

c) {-x+2y=-3
{2x-4y=0

d) {x(x+1)-(x+2)²=y-3
{2x-y=16


zad.2 W układzie współrzędnych zaznacz rozwiązania nierówności(kolorami):

a)x>4 i y >-2
b)-1≤x<3 i y ≥-2

Dzięki bardzo za odpowiedz:)

1

Odpowiedzi

2009-12-09T11:11:48+01:00
Zad 1
a) 3x - 2y = 0
2y = 3x-0
6y - 10x - 4 = 0
3(3x - 0) - 10x - 4 = 0
9x + 0 - 10x = 4
-1x = 4
x = -4
2y = 3 * (-4) - 0
2y = -12
y = -6
d) 2x - y = 16
y = 2x - 16
(x(x + 1) - (x + 2)² = 2x - 16 - 3
(x + 1 + x²) - x² + 4 = 2x - 19
x - 3 = 2x - 19
x - 2x = -19 + 3
-x = -16
x = 16
y = 32 - 16 = 16
c) -x + 2y = -3
2x - 4y = 0
to nie wychodzi
b)
½ x - ¼y = 4 / *4
2x - y = 16
y = 2x - 16

to wychodzi dalej tak samo jak w d