1.Równolegle do siebie w tym samym kierunku poruszają się pociąg o dlugości l=200m mający prędkość v1=36km/h oraz samochód z prędkością v2=72km/h. Oblicz czas, po którym samochód wyprzedzi pociąg oraz drogę jaką w tym czasie przebędzie.

2.Oblicz prędkość koncową ciała poruszającego się ruchem jednostajnie przyspieszonym, które w czasie t=10s przebylo drogę s=100m.

3.Wystrzelony pocisk o masie m=10g, którego prędkość wynosi v=300m/s wbija się w drewnianą belkę na głębokość s=5cm. Przyjmując, że ruch pocisku jest ruchem jednostajnie przyspieszonym opóźnionym oblicz: wartość siły działającej na pocisk, czas hamowania pocisku.

4.Silnik modelu rakiety wyrzuca w czasie t=2s masę m=0,2kg gazu z prędkością v=2000m/s. Oblicz siłę ciągu tego silnika.

5.Z jaką prędkością po wystrzale odskoczy do tyłu karabin o masie m1=5kg, jeżeli masa pocisku m2=0,02kg, a jego prędkość v2=700m/s.

BARDZO PROSZĘ O POMOC W TYCH ZADANIACH. Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJĘ !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T12:10:09+01:00
2)
Dane:
t (czas)= 10s
s (droga)= 100m
Szukane:
V (prędkość)=?
Rozwiązanie:
V=s/t
V= 100m/10s= 10 m/s (w ułamkach możesz zapisać)
Odp. Końcowa prędkość to 10 m/s.

1)
l=200m=0,2km
V1=36km/h
V2=72km/h
t=?
Vs=V2-V1=72-36=36km/h
V=s/t
s=Vxt
t=s/v
t=l/Vs=l/V2-V1=0.2/72-36=0.2/36=1/180h
t=1/180h=20s

s=V2xt=V2xl/(V2-V1)=72x1/180=36/90=0.4km
s=0.4km=400m
odp.Czas potrzebny do wyprzedzenia pociągu wynosi 20s a droga przejechana w tym czasie 400m

3)
m=10g=0.01kg
V=300m/s
s=5cm=0.05m
F=?
t=?

F=mxa
a=ΔV/t →t=V/a
s=Vt-at²/2
s=V(V/a) - a(V/a)²/2
s=V²/a - V²/2a
s=V²/2a
2as=V²
a=V²/2s

F=ma=mxV²/2s=0.01 x 300²/2x0.05=9000N
t=V/a=V/(V²/2s)=2s/V=2x0.05/300=0.000333s
odp. Wartość działającej siły na pocisk wynosi 9000N a czas hamowania 0.000333s