Uzupełnij zdania następującymi wyrazami w odpowiednim przypadku i liczbie:
Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Słońce, Księżyc, Układ Słoneczny, Droga Mleczna, Gwiazda, gazowe, Mikołaj Kopernik, Arystoteles, pierścienie, dziewięć, jądrowym, energia, galaktyki, Nasz Układ, rok.
Uwaga: dany wyraz może się powtórzyć !


1) ……………….…….. są kulami …………….…………. wewnątrz, których produkowana jest olbrzymia …………..………., dzięki reakcjom ……………………………. .

2) Duże skupiska gwiazd nazywają się ………………………... .

3) Galaktyka, w której znajduje się Słońce nazywa się …………………………………………………. .

4) Zbiór wszystkich ciał niebieskich poruszających się wokół naszej najbliższej gwiazdy wraz z nią, nazywa się ………………………………………………… .

5) Twórcą heliocentrycznej budowy Wszechświata jest …………………………………… .

6) Planeta, na której my żyjemy nazywa się …………….…… .

7) Sąsiadującymi planetami z Ziemią są ……….………..….…… i ……..…………………….. .

8) Jedyną planetą w …………………………..…………..…………, na której istnieje życie jest …………….…………….…… .

9) ..………………………..…….., to naturalny satelita Ziemi.

10) Sąsiadami Jowisza są planety ………………..….…. i …………………..……. .

11) Czas jednego pełnego obiegu Ziemi wokół Słońca nazywa się ………..…..………. .

12) Liczba planet Układu Słonecznego wynosi …………………..…………. .

13) Mianem „ zardzewiałej planety ” określany jest ……………………………. .

14) Największą planetą Układu Słonecznego jest ……………..……….. .

15) Saturna otaczają ……………………… .

16) Planeta, na której jest woda to ……………………….. .

17) Największe huragany w Układzie Słonecznym panują na ……………………………… .

18) Planeta najbliższa Słońcu to ………………..…………….. .

19) Twórcą teorii geocentrycznej jest ……..………..……………… .

20) Planety gazowe to ………………..……...., ………..…….…..………., ……..……….………..……, ……………………..……….. .

21) Planety skaliste to …………..……..…….….., ……………………....…, ……………..…..….……, ……………..…..……..……. .

2

Odpowiedzi

2009-12-09T11:32:47+01:00
1) Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Słońce,
Jądrowymi
energia
2) galaktyką
3)droga mleczna
4)układem Słonecznym
5)Mikołaj Kopernik
6)Ziemia
7)Wenus i Mars
8)układzie Słonecznym, Ziemia
9)Księżyc
10)Mars i Saturn
11)rokiem
12)9
13)Mars
14)Jowisz
15)pierścienie
16)Ziemia
17) Słońcu
18)Merkury
19)Arystoteles
20) Jowisz, Saturn, Uran i Neptun
21)Ziemia,Mars,Merkury i Wenus
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T13:48:54+01:00
1)Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran Neptun i Słońce są kulami jądrowymi wewnątrz, których produkowana jest olbrzymia energia.

2) Duże skupiska gwiazd nazywają się galaktyką.

3) Galaktyka, w której znajduje się Słońce nazywa się drogą mleczną.

4)Zbiór wszystkich ciał niebieskich poruszających się wokół naszej najbliższej gwiazdy wraz z nią, nazywa się Układem słonecznym.

5) Twórcą heliocentrycznej budowy
Wszechświata jest Mikołaj Kopernik.

6) Planeta, na której my żyjemy nazywa się Ziemią.

7) Sąsiadującymi planetami z Ziemią są Wenus i Mars.

8) Jedyną planetą w Układzie Słonecznym , na której istnieje życie
jest Ziemia .

9) Księżyc, to naturalny satelita Ziemi.

10) Sąsiadami Jowisza są planety Mars i Saturn.

11) Czas jednego pełnego obiegu Ziemi wokół Słońca nazywa się rokiem.
12) Liczba planet Układu Słonecznego wynosi 8 .

13) Mianem „ zardzewiałej planety ” określany jest Mars .

14) Największą planetą Układu Słonecznego jest Jowisz .

15) Saturna otaczają pierścienie.

16) Planeta, na której jest woda to Ziemia .

17) Największe huragany w Układzie Słonecznym panują na Słońcu .

18) Planeta najbliższa Słońcu to Merkury.

19) Twórcą teorii geocentrycznej jest Arystoteles

20) Planety gazowe to Jowisz, Saturn, uran i Neptun.

21) Planety skaliste to Merkury wenus ziemia mars