Odpowiedzi

2009-12-09T12:11:27+01:00
Cynizm-
1-filozofia cyników
2-Cynicyzm-postawa wyzywającego,pogardliwego odrzucenia ideałów i autorytetów uznawanych w danej grupie
3-brak poszanowania dla ogólnie przyjętych norm
Epikureizm-filozofia stworzona przez EPIKURA,filozofia życia szczęśliwego(jako tożsamego z życiem moralny),według którego przyjemność(dobro najwyższe)prowadzi do szczęścia (najwyższego celu),a jego warunkiem wystarczającym jest brak cierpień (ataraksja).
STOICYZM-
1-doktryna,zwłaszcza etyczna starożytnej szkoły stoików(4wiek przed naszą erą-3 wie naszej ery)założona przez Zenona z Kition,głosząca w filozofii przyrody materializm w etyce-życie zgodne z rozumem i opanowanie namiętności,w logice-rozwinięcie logiki zdań
2-postawa życiowa polegająca na zachowaniu spokoju wewnętrznego,harmonii ducha i opanowania w trudnych sytuacjach życiowych
brak wzmianki o Ascetyzmie(sory) jest tylko ASCEZA
8 1 8
2009-12-09T12:17:29+01:00
Stoicyzm kierunek filozoficzny zapoczątkowany w III wieku p.n. Chrystusa ale również postawa życiowa, w której główne zasady to: opanowanie, zachowanie spokoju w trudnych sytuacjach życiowych i w starciu z przeciwnościami losu. Od stoicyzmu powstało powiedzenie stoicki spokój, czyli osoba tak scharakteryzowana niczym nie da się wyprowadzić z równowagi.

Epikureizm – system filozoficzny stworzony przez Epikura , który głosił dążenie do osiągnięcia szczęścia w życiu doczesnym, kultu życia, a brak cierpienia odczuwać jako przyjemność. Zdrowe ciało i dusza jest dla człowieka pełnią szczęścia

Ascetyzm postawa polegająca na wyrzeczeniu się wszelkich dóbr, przyjemności życia doczesnego w imię miłości do Boga. Ascetyzm to wstrzemięźliwość od potrzeb cielesnych (ograniczenie lub całkowity brak spożywania napojów i żywności), poddawanie się dyscyplinie wewnętrznej w celu osiągnięcia doskonałości duchowej, czasami rozpoczęcie ascezy spowodowane było poczuciem winy za grzechy i chęcią odpokutowania.

Cynizm to doktryna filozoficzna, a także postawa życiowa polegająca na nieuznawaniu i liczeniu się z ogólnie przyjętymi zasadami, lekceważenie przyjętych norm i wartości.
9 4 9