Przetłumaczyć na angielski te zdania:
1. Kto próbował kontrolować Gliwice?
2. Jaki jest krajobraz Gliwic?
3. Kiedy Gliwice straciły niepodległość?
4. Która część Gliwic jest przemysłowa?
5. Kto był założycielem kaplicy metodystów?
6. Dlaczego związki zawodowe są różne w historii Gliwic?
7. Jak gliwiczanie chcą chronić swoją tradycję?
8. Jakie jest znaczenie muzyki w życiu Balijczyków?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-05T12:48:08+02:00
1. Who tried to control the Gliwice?
2. What is the landscape of Gliwice?
3. When Gliwice, Poland lost its independence?
4. Which part of Gliwice is industrial?
5. Who was the founder of the Methodist chapel?
6. Why unions are different in the history of Gliwice?
7. How Gliwiczanie want to protect their tradition?
8. What is the significance of music in Balinese life?
2009-09-05T12:52:26+02:00
1.Who want's to control the Gliwice?
2.What is the einviorment of Gliwice?
3.When Gliwice lose indepentet?
4.Which part of gliwice is factory?
7.How Gliwiczanie want to protect their tradition?
8.What is the sign about music of life Baliczyk?