Odpowiedzi

2009-12-09T12:19:41+01:00
1.można otrzymać w procesie destylacji skroplonego powietrza
2.V=3m * 2m * 4m
V=24m sześcienne

100% - 24m sześcienne
78%(objętość azotu) - x
x=78%*24m sześcienne:100%
x=18,72m sześciennego

100% - 24m sześcienne
21%(objętość tlenu) - x
x=21%*24m sześcienne:100%
x=5,04m sześciennego

Odpowiedź: Objętość azotu w tym pokoju wynosi 18,72m sześciennego, a objętość tlenu 5,04m sześciennego.
2009-12-09T16:31:31+01:00
1.proces destylacji

2.V=3m*2m*4m
V=24m szescienne

100% - 24
78% - x
x=18,72m szescienne

100% - 24
21% - x
x=5,04m szescienne

Odpowiedź: Objętość azotu wynosi 18,72m szesciennego, a tlenu 5,04m szesciennego.