Odpowiedzi

2009-12-09T13:29:12+01:00
Kule nie mają długości.Mają długości promieni lub średnic.
a)P1/P2 = 1/25 = k²
k = 1/5 , zatem stosunek długości promieni ( lub średnic) tych
kul = 1/5.
Korzystamy z twierdzenia:
Stosunek pół figur podobnych równy jest kwadratowi skali
podobieństwa ( każde dwie kule są podobne).
b)
V1/V2 = 1/64 = k³
k = ∛(1/64) = 1/4
Zatem stosunek długości promieni ( lub średnic) tych kul
jest = 1/4
Korzystamy z twierdzenia
Stosunek objętości brył podobnych jest równy sześcianowi
skali podobieństwa.
Zadania te można też rozwiązać korzystając z podanych
danych oraz wzorów na pole powierzchni kuli oraz na objętość
kuli.