Zadanie 7
Jeśli do naczynia o pionowych ścianach wpadło w czasie deszczu tyle wody, że utworzyła ona na dnie warstwę o głębokości 2mm, to mówimy,że spadły 2 mm wody. Do Prostopadłościennego rowu o wymiarach 4m x 8m spadło8mm deszczu. Ile wiader pojemnosci10 litrów potrzeba, aby zmieścić taką ilość wody ??

3

Odpowiedzi

2009-09-05T12:14:21+02:00
Obliczamy objętość wody:
V=a*b*c=4*8*0,008=0,256m³

1litr=1dm³
0,256m³=256dm³=256l

256l:10l=25,6
czyli potrzeba 26 wiader

odp: potrzeba 26 wiader 10litrowych
3 5 3
2009-09-05T12:16:35+02:00
Zamieniam jednostki na dm3:
4m = 40 dm
8m= 80 dm
8mm = 0,08 dm

obliczam objetosc wody:
40*80*0,08 = 256 dm3

czyli 256 litrów

obliczam ile wiader potrzeba:
256 : 10 = 25,6 czyli 26
6 4 6
2009-09-05T12:17:49+02:00
4m=40dm
8m=80dm
8mm=0,8cm=0,08dm
V=40dm*80dm*0,08dm=256dm³=256l
256l/10l=25,6≈26-tyle potrzeba wiader

Odp Potrzeba 26 dziesięcio litrowych wiader.
1 3 1