Odpowiedzi

2009-12-09T14:02:36+01:00
W połowie kwietnia 1919r. po koncentracji wojsk, Piłsudski podjoł działania ofensywne na Wileńszczyźnie, zdobywając stolicę Litwy- Wilno. Operacja wileńska miała swoje polityczne uzasadnienie w federacyjnym programie Piłsudskiego i jego otoczenia. Kluczowym założeniem było utworzenie federacji Litwy i Ukrainy z Polską, jako przeciwwagi wpływów rosyjskich w tej części Europy. .....Dwa główne obozy polityczne Polski - obóz Piłsudskiego i narodowej demokracji- nie miały jednolitego programu terytorialnego w odniesieniu do tzw. Kresów Wschodnich. Polityczne plany Piłsudskiego nie znalazły zrozumienia strony litewskiej , która zgłaszała roszczenia do Wilna. Również Ukraińcy nie wykazywali większego zainteresowania federacją. Krytykowany przez endencję za opieszałość w sprawie Galicji Wschodniej Piłsudski rozpoczął nową ofensywę 14 maja 1919r w wyniku której zajął znaczne obszary Białorusi.Pod koniec września całe terytorium Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej.W tej sytuacji mocarstwa zachodnie, które dostarczały Polsce broń i sprzęt wojenny z demobilu, licząc na jej interwencję w Rosji po stronie "białych" 8 grud.1919 podjęły decyzję o dopuszczeniu polskiej adminstracji na ziemie położone na zachód od linii Bugu.