Zadanie 4. (0-1)
Gwiazdozbiór to:
A. Grupa gwiazd o zbliżonych parametrach fizycznych i położonych blisko siebie
B. Grupa gwiazd ułożonych na niebie w charakterystyczne kształty, nie związanych ze sobą grawitacyjnie
C. Grupa gwiazd związanych ze sobą grawitacyjnie, ułożonych na niebie w charakterystyczne kształty
D. Grupa gwiazd powstałych w tym samym czasie i o zbliżonych parametrach fizycznych

Zadanie 13. (0-2)
Spośród wymienionych obiektów astronomicznych galaktyką nie jest:
A. Wielki Obłok Magellana
B. Wielka Mgławica Andromedy
C. Wielka Niedźwiedzica
D. Mały Obłok Magellana

Zadanie 24. (0-1)
Które zdanie jest fałszywe?
A. Siły akcji i reakcji przyłożone są do tego samego ciała
B. Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, jeżeli działająca siła zwiększa prędkość ciała
C. Jeżeli ciało jest w spoczynku to znaczy, że siły działające na to ciało równoważą się wzajemnie
D. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej na nie siły

Zadanie 25. (0-1)
Podnosimy ciało o masie m z przyspieszeniem a ciągnąc za sznurek. Ile wynosi naprężenie sznurka?
A. F = m(a + g)
B. F = m(a - g)
C. F = ma
D. F = mg

Zadanie 10. (0-1)
Jeżeli przyspieszenie ciała wynosi 2 m/s2 a jego masa 50 kg to siła wypadkowa działająca na ciało wynosi:
A. 25 N
B. 100 kg
C. 100 N
D. 0,04 N

Zadanie 12. (0-1)
Które zdanie jest fałszywe?
A. siły akcji i reakcji, wynikające z III zasady dynamiki Newtona równoważą się wzajemnie
B. przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej jest wprost proporcjonalne do tej siły
C. przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej jest odwrotnie proporcjonalne do masy ciała
D. siły akcji i reakcji, wynikające z III zasady dynamiki Newtona nie równoważą się wzajemnie

Zadanie 1. (0-1)
Siłę z jaką Ziemia przyciąga dany przedmiot nazywamy:
A. siłą wypadkową
B. ciężarem przedmiotu
C. siłą magnetyczną
D. siłą ziemską

Zadanie 2. (0-1)
Każdy kilogram dowolnego ciała jest przyciągany przez Ziemię z siłą:
A. około 10 N
B. około 100 N
C. dokładnie 10 N
D. dokładnie 100 N

Zadanie 3. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wartość dwóch sił działających na ciało jest równa zero to możemy powiedzieć, że:
A. siły mają taki sam zwrot
B. siły się równoważą
C. masa ciała jest równa jego ciężarowi
D. kierunek tych sił jest poziomy

Zadanie 7. (0-1)
Aby obliczyć przyspieszenie ciała na podstawie II zasady dynamiki należy:
A. wartość siły wypadowej podzielić przez masę ciała
B. wartość siły pomnożyć przez masę ciała
C. masę ciała pomnożyć przez prędkość tego ciała
D. wartość siły pomnożyć przez prędkość ciała

Zadanie 8. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wszystkich sił działających na ciało jest różna od zera to:
A. ciało pozostaje w spoczynku
B. ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym
C. ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym
D. ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym

Zadanie 12. (0-2)
Które zdanie jest fałszywe?
A. Siły akcji i reakcji, wynikające z III zasady dynamiki Newtona równoważą się wzajemnie
B. Przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej jest wprost proporcjonalne do tej siły
C. Przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej jest odwrotnie proporcjonalne do masy ciała
D. Siły akcji i reakcji, wynikające z III zasady dynamiki Newtona nie równoważą się wzajemnie

Zadanie 3. (0-1)
1 N jest to siła, która działając na ciało o masie 1 kg:
A. nadaje ciału prędkość 1 m/s2
B. nadaje ciału przyspieszenie 1 m/s2
C. powoduje ruch z prędkością 10 m/s
D. zmienia prędkość ciała o 10 m/s w ciągu 1 sekundy


Zadanie 5. (0-1)
Siła wypadkowa jest wynikiem:
A. dodawania sił
B. odejmowania sił
C. dodawania lub odejmowania sił
D. mnożenia sił
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T14:20:40+01:00
Zadanie 4. (0-1)
Gwiazdozbiór to:
C. Grupa gwiazd związanych ze sobą grawitacyjnie, ułożonych na niebie w charakterystyczne kształty


Zadanie 13. (0-2)
Spośród wymienionych obiektów astronomicznych galaktyką nie jest:
C. Wielka Niedźwiedzica


Zadanie 24. (0-1)
Które zdanie jest fałszywe?
A. Siły akcji i reakcji przyłożone są do tego samego ciała


Zadanie 25. (0-1)
Podnosimy ciało o masie m z przyspieszeniem a ciągnąc za sznurek. Ile wynosi naprężenie sznurka?
A. F = m(a + g)


Zadanie 10. (0-1)
Jeżeli przyspieszenie ciała wynosi 2 m/s2 a jego masa 50 kg to siła wypadkowa działająca na ciało wynosi:
C. 100 N


Zadanie 12. (0-1)
Które zdanie jest fałszywe?
B. przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej jest wprost proporcjonalne do tej siły


Zadanie 1. (0-1)
Siłę z jaką Ziemia przyciąga dany przedmiot nazywamy:
A. siłą wypadkową


Zadanie 2. (0-1)
Każdy kilogram dowolnego ciała jest przyciągany przez Ziemię z siłą:
A. około 10 N


Zadanie 3. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wartość dwóch sił działających na ciało jest równa zero to możemy powiedzieć, że:
D. kierunek tych sił jest poziomy


Zadanie 7. (0-1)
Aby obliczyć przyspieszenie ciała na podstawie II zasady dynamiki należy:
C. masę ciała pomnożyć przez prędkość tego ciała


Zadanie 8. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wszystkich sił działających na ciało jest różna od zera to:
C. ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym


Zadanie 12. (0-2)
Które zdanie jest fałszywe?
B. Przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej jest wprost proporcjonalne do tej siły


Zadanie 3. (0-1)
1 N jest to siła, która działając na ciało o masie 1 kg:
B. nadaje ciału przyspieszenie 1 m/s2


Zadanie 5. (0-1)
Siła wypadkowa jest wynikiem:
D. mnożenia sił
1 5 1