Na kartce A5 [ czyli taka jak z zeszytu ] napiszę kilka zdań [ na cala stronę ] na jeden z proponowanych tematów;
- Co to znaczy być misjonarzem ?
- W jaki sposób świeccy, czyli my możemy być misjonarzami ?
- Czy możliwa jest ewangelizacja przez internet ?

Proszę najpóźniej na 17 grudnia. ;) pzdr ;p

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T14:24:43+01:00
Co to znaczy być misjonarzem?
Misjonarz to człowiek dobry, uczynny, cierpliwy, wyrozumiały, mający nieść ciepło, dobro, uśmiech , pomoc i głosić ewangelię, ale przede wszystkim człowiek. I o tym należy pamiętać. Misjonarzem może zostać każdy, nie potrzeba do tego specjalnych umiejętności, wystarczy garść dobrych chęci i trochę motywacji. W każdym z nas tkwi jakiś pierwiastek dobra , którym jeśli tylko chcemy możemy dzielić się z innymi. Na tym właśnie polega misjonarstwo. Można też powiedizeć, iż misjonarze rozbudowują dobro w ludziach . Misjonarz jest godnym odwzorowaniem czynów jezusa, taki jaki Jezus dał przykład tak właśnie powinien postępować misjonarz, tak powinien postępować każdy człowiek.
3 4 3
2009-12-09T14:25:22+01:00
Misjonarz jest uczniem Jezusa biorącym z Niego przykład. "Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. " - to Słowo było jakby naszym gościem. Chrystus mieszkał między ludźmi, a nie obok nich. Często Jezus był gościem w różnych domach.Będąc gościem, otrzymując od ludzi, dzielił się z nimi Dobrą Nowiną. W podobny sposób misjonarz jest gościem ludzi, do których jest posłany. Jeśli chcemy mieć pokój na świecie, obdarzać się wzajemnym szacunkiem oraz gasić konflikty, zanim zdążą one wybuchnąć w sposób niekontrolowany, musimy starać się o to, aby każdy człowiek miał godne warunki do życia. Przerażającą niesprawiedliwością jest sytuacja, iż połowa mieszkańców naszej planety nie ma co jeść. Możemy być pewni, że przemoc i wojny będą istniały tak długo, jak długo stan ten będzie się utrzymywał. Żyjemy w czasach, kiedy jedna połowa ludzkości zastanawia się, jak pozbyć się nadwagi, podczas gdy druga cierpi z głodu. Na przykład w Europie wymyśla się coraz to nowe produkty spożywcze z obniżoną zawartością kalorii, a na innych kontynentach dzieci umierają z braku ich codziennego minimum. Te dwa światy zupełnie straciły ze sobą kontakt. Należałoby tak zreformować całe nasze podejście do problemu wyżywienia i rolnictwa na świecie, aby zacząć inwestować w rolnictwo w krajach ubogich.Misjonarzem jest ten, kto stara się nieść dobrą nowinę w ten sam sposób, jak czynił to nasz Pan Jezus Chrystus.
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T14:32:39+01:00
W jaki sposób świeccy, czyli my możemy być misjonarzami??
Misjonarzem według mnie może być każdy człowiek. Choć w dzisiejszych czasach różnie można interpretować odpowiedź na to pytanie. Bowiem jak się okazuje oraz jak niejednokrotnie ukazują media człowiek XXI jest nieco zobojętniały na krzywdę ludzką. Zatracił on ponadto podstawowe wartości wiary chrześcijańskiej stawiając siebie i dobro innych ludzi na końcu. Dominującą rolę pełni więc dążenie do osiągnięcia sukcesu kosztem innych często bardzo potrzebujących ludzi. Dla niego ważna jest osobista satysfakcja oraz tzw "dążenie po trupach do celu". Dlatego myślę, iż gdyby każdy z nas choć na chwilę zatrzymał się nad swoim życiem żyło by się o wiele lepiej. W tej sytuacji wystarczyłaby wzajemna pomoc potrzebującym,bliźnim a przez to stawanie się małymi krokami misjonarzem. Jak nam wiadomo, misjonarz to osoba pracująca często z dala od własnego domu np. Brazylia. Misjonarz stara sie pomagać bezinteresownie bliźnim, służyć dobrym słowem oraz rozpowszechniać wiedzę na temat wiary chrześcijańskiej w rejonach gdzie jest jej brak. W naszym życiu misjonarzem możemy być wszyscy. Wystarczy, że będziemy przykładem dla innych. Będziemy nieść słowo Boże tam gdzie go brak a swoimi uczynkami będziemy udoskonalać istniejący i taczający nas świat.
8 3 8