Zadanie 9. (0-2)
Ciężarowiec działa na sztangę dwiema siłami o łącznej wartości 1500 N. Jedna z tych sił posiada
wartość 750 N. Wartość drugiej jest:
A. równa 1500 N
B. dwa razy większa od wartości pierwszej
C. dwa razy mniejsza od wypadkowej siły działającej na sztangę
D. równa 750 N

Zadanie 10. (0-2)
Ciało jest bezwładne - oznacza to, że trzeba użyć siły:
A. aby wprawić ciało w ruch
B. aby zahamować ciało będące w ruchu
C. aby przyspieszyć ciało będące w ruchu
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zadanie 11. (0-2)
Które zdanie jest fałszywe?
A. Siły akcji i reakcji przyłożone są do tego samego ciała
B. Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, jeżeli działająca siła zwiększa prędkość ciała
C. Jeżeli ciało jest w spoczynku to znaczy, że siły działające na to ciało równoważą się wzajemnie
D. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej na nie siły

Zadanie 12. (0-2)
Podnosimy ciało o masie m z przyspieszeniem a ciągnąc za sznurek. Ile wynosi naprężenie sznurka?
A. F = m(a + g)
B. F = m(a - g)
C. F = ma
D. F = mg


Zadanie 2. (0-1)
Przyrząd zwany siłomierzem służy do:
A. wyznaczenia zwrotu wektora siły
B. sprawdzenia siły mięśni
C. określenia wartości siły
D. wyznaczenia kierunku działania siły

Zadanie 7. (0-1)
Pędem nazywamy:
A. iloczyn masy i przyspieszenia
B. iloczyn drogi i czasu
C. iloczyn masy i przyspieszenia
D. iloczyn masy i prędkości

Zadanie 8. (0-1)
Zasada zachowania pędu jest spełniona w:
A. zderzeniach atomów
B. zderzeniach samochodów
C. zderzeniach gwiazd
D. we wszystkich powyższych przykładach

Zadanie 3. (0-1)
Pęd swobodnie spadającej piłki lekarskiej o masie 5 kg w porównaniu z pędem swobodnie spadającej
piłki nożnej o masie 1 kg z tej samej wysokości w momencie uderzenia o Ziemię jest:
A. większy
B. mniejszy
C. identyczny
D. zachowany

Zadanie 4. (0-1)
Gdy skaczemy do góry nie zauważamy aby Ziemia się ruszyła. Oznacza to, że:
A. zasada zachowania pędu nie jest spełniona
B. z powodu dużej masy Ziemi prędkość jaka ona uzyskuje jest niezwykle mała i nie można jej zauważyć
C. wektor pędu przyłożony do Ziemi jest mniejszy niż wektor pędu przyłożony do człowieka
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Zadanie 5. (0-1)
Siła to:
A. iloczyn masy i prędkości
B. iloraz masy i przyspieszenia
C. iloczyn masy i przyspieszenia
D. iloraz przyspieszenia i prędkości

Zadanie 8. (0-1)
1 N jest to siła, która działając na ciało o masie 1 kg:
A. nadaje ciału prędkość 1 m/s2
B. nadaje ciału przyspieszenie 1 m/s2
C. powoduje ruch z prędkością 10 m/s
D. zmienia prędkość ciała o 10 m/s w ciągu 1 sekundy

Zadanie 12. (0-1)
Wiadro o masie 2 kg wciągane jest z ziemi za pomocą liny, z przyspieszeniem 1 m/s2. Siła naciągu liny jest:
A. o 2 N większa od siły ciężkości
B. równa sile ciężkości
C. 2 razy większa od siły ciężkości
D. 2 razy mniejsza od siły ciężkości

Zadanie 1. (0-1)
Siłę z jaką Ziemia przyciąga dane ciało nazywamy:
A. siłą wypadkową
B. ciężarem ciała
C. siłą wzajemnego oddziaływania
D. siłą ziemską

Zadanie 2. (0-1)
Aby obliczyć przyspieszenie ciała na podstawie II zasady dynamiki należy:
A. wartość siły wypadowej podzielić przez masę ciała
B. wartość siły wypadkowej pomnożyć przez masę ciała
C. pęd ciała pomnożyć przez siłę wypadkową
D. wartość siły wypadkowej pomnożyć przez prędkość ciała

Zadanie 5. (0-1)
Pęd swobodnie spadającej piłki lekarskiej o masie 5 kg w porównaniu z pędem swobodnie spadającej
piłki nożnej o masie 1 kg z tej samej wysokości w momencie uderzenia o Ziemię jest:
A. większy
B. mniejszy
C. identyczny
D. zachowany

Zadanie 1. (0-1)
Każdy kilogram dowolnego ciała jest przyciągany przez Ziemię z siłą:
A. około 10 N
B. około 100 N
C. dokładnie 10 N
D. dokładnie 100 N

Zadanie 3. (0-1)
Jurek rzucił piłkę pionowo w górę. Zwrot ciężaru piłki jest:
A. pionowy
B. skierowany w górę
C. skierowany w dół
D. poziomy

Zadanie 5. (0-1)
Gdy skaczemy do góry nie zauważamy aby Ziemia się ruszyła. Oznacza to, że:
A. zasada zachowania pędu nie jest spełniona
B. z powodu dużej masy Ziemi prędkość jaka ona uzyskuje jest niezwykle mała i nie można jej zauważyć
C. wektor pędu przyłożony do Ziemi jest mniejszy niż wektor pędu przyłożony do człowieka
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Zadanie 6. (0-1)
1 N jest to siła, która działając na ciało o masie 1 kg:
A. nadaje ciału prędkość 1 m/s2
B. nadaje ciału przyspieszenie 1 m/s2
C. powoduje ruch z prędkością 10 m/s
D. zmienia prędkość ciała o 10 m/s w ciągu 1 s

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T17:38:09+01:00
Odpowiedzi są po kolei!
Zadanie 9
D. równa 750 N

Zadanie 10.
A. aby wprawić ciało w ruch

Zadanie 11.
D. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej na nie siły

zadanie 12.
A. F = m(a + g)

Zadanie 2.
C. określenia wartości siły

Zadanie 7. (0-1)
D. iloczyn masy i prędkości

Zadanie 8.
zderzeniach atomów

Zadanie 3.
A. większy


Zadanie 4.
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Zadanie 5.
C. iloczyn masy i przyspieszenia

Zadanie 8.
C. powoduje ruch z prędkością 10 m/s

Zadanie 12.
A. o 2 N większa od siły ciężkości

Zadanie 1
D. siłą ziemską

zadanie 2
A. wartość siły wypadowej podzielić przez masę ciała

Zadanie 5.
A. większy

Zadanie 1.
A. około 10 N

Zadanie 3.
C. skierowany w dół

Zadanie 5.
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Zadanie 6.
C. powoduje ruch z prędkością 10 m/sps. Zadania się powtarzają