Zadanie 1
Wszystkie wymiary prostopadłoscianu zwiekszono o 30 %.O ile procent wzrosło jego pole powierzchnii całkowitej.?

Zadanie 2
W graniastosłupie prostym o podstawie rąbu przekotna bryły jest nachylona pod kątem 30 stopni do krotszej przekątnej rąbu o długosci 6pierwiastków z 3 cm.Druga przekątna rąbu jest 2 razy dłuższa .O?blicz objetosc.

Zadanie 3
W czasie snieżycy spadło 200 secymetrów szesciennych śniegu na 1 m2 jaką grubość miała warstwa śniegu.

Pomocy prosze chociaZ O JEDNO ZADANIE JAK NIE umiesz 3 !
prosze to jest wazne

1

Odpowiedzi

2009-12-10T00:19:12+01:00
Zad 1

P₁ = 2ab + 2bc + 2ac = 2 * (ab + bc + ac)

130% = 1,3

P₂ = 2 * 1,3 * a * 1,3 * b + 2 * 1,3 * b * 1,3 * c + 2 * 1,3 * a * 1,3 * c = 3,38ab + 3,38bc + 3,38ac = 3,38 * (ab + bc + ac)

2 * (ab + bc + ac) --------- 100%
3,38 * (ab + bc + ac) ------ x

x = 3,38 * (ab + bc + ac) * 100% / 2 * (ab + bc + ac) = 3,38/2 = 1,69

x = 1,69 = 169 %
169% - 100% = 69%

Odp: Pole całkowite prostopadłościanu wzrosło o 69%

Zad 2

a√3 - krótsza przekątna rombu (podstawy)
2a√3 - dłuższa przekątna rombu (podstawy)

V = Pp * H
Pp = ½ * a√3 * 2a√3 = 3a²

a√3 = 6√3 |/√3
a = 6 cm
a = H
H = 6cm

Pp = 3 * 6² = 108 cm²
V = 108 * 6 = 648 cm³

Zad 3

1 dm³ = 1 dm (wysokość) * 1 dm (szerokość) * 1 dm (długość) = 0,1 m * 0,1 m * 0,1 m = 0,001 m³

200 dm³ = 0,2 m³

V = Pp * H

V = 2 m² * H = 0,2 m³
H = 0,2 / 2
H = 0,1 m = 1 dm = 10 cm