Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T14:44:41+01:00
Zadanie rozwiązałem przy użyciu metody przeciwnych współczynników.

a) Oczywiście w nawiasach:

x+2y=-2
2x-y=1 |*2

x+2y = -2
4x -2y = 2
5x = 0|:5
x= 0

0 + 2y = -2
2y = -2 |:2
y = -1

b) x+4y=-2 |*(-3)
3x-8y=10
-3x-12y=6
3x-8y=10
-20y=16 |: -20
y= - 16/20 (szesnaście dwudziestych w ułamku zwykłym)
y = - 4/5 (tak samo w ułamku zwykłym)

x+4*4/5 = -2
x = -2 - 16/5
x = -2 - 3 i 1/5
x = -5 i 1/5

c) x-2y=3 |*2
-2x +y = 0
2x - 4y = 6
-2x +y = 0
-3y = 6 |: (-3)
y = -2
-2x +2 = 0
-2x = - 2 | : (-2)
x = 1

d) 2x+y=9 |*4
5x-4y=3
8x +4y = 36
5x - 4y = 3
13 x = 39 |: 13
x = 3
2*3+y=9
y = 9-6
y = 3

MYSLE ŻE POMOGŁEM :)
2009-12-09T14:54:38+01:00
A)
x+2y=-2
2x-y=1

x=-2y-2
2x-y=1

x=-2y-2
2(-2y-2)-y=1

x=-2y-2
-4y-4-y=1

x=-2y-2
-5y=5
y=-1

y=-1
x=-2y-2

y=-1
x=-2(-1)-2

y=-1
x=0

b)
x+4y=-2
3x-8y=10

x=-4y-2
3x-8y=10

x=-4y-2
3(-4y-2)-8y=10

x=-4y-2
-12y-6-8y=10

x=-4y-2
-20y=16

x=-4y-2
y=-4/5

y=-4/5
x=-4(-4/5)-2

y=-4/5
x=16/5-2
x=1i1/5

c)
x-2y=3
-2x+y=0

x=2y+3
-2x+y=0

x=2y+3
-2(2y+3)+y=0

x=2y+3
-4y-6+y=0

x=2y+3
-3y=6

x=2y+3
y=-2

y=-2
x=2(-2)+3

y=-2
x=-1

d)

2x+y=9
5x-4y=3

y=-2x+9
5x-4y=3

y=-2x+9
5x-4(-2x+9)=3

y=-2x+9
5x+8x-36=3

y=-2x+9
13x=39

y=-2x+9
x=3

x=3
y=-2*3+9

x=3
y=-6+9

x=3
y=3