1. KLONOWANIE
1. podkreśl opisy organizmów o bardzo podobnym lub takim samym materiale genetycznym.
bliźnięta jednojajowe, bliźnięta dwujajowe, dąb wyrosły z żołędzia, tulipan powstały z cebulki, wierzba powstała z gałązki, jabłoń wyrosła z nasiona, truskawka powstała z rozłogu.

2. Wyjaśnij pojęcie "klon".

4. W podanych zdaniach skreśl błędne informacje. (napiszcie tylko jakie słowo trzeba skreślić)
Identyczne komórki powstają w wyniku MEJOZY / MITOZY.
Naturalnymi klonami są BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE / ORGANIZMY TRANSGENICZNE.
Bliźnięta jednojajowe mają IDENTYCZNY / RÓŻNY materiał genetyczny.
U roślin kopie materiału genetycznego powstają w procesie rozmnażania PŁCIOWEGO / BEZPŁCIOWEGO.
Tworzenie identycznych genetycznie organizmów z pojedynczego osobnika nazywamy TERAPIĄ GENOWĄ / KLONOWANIEM.
Osobnik potomny, będący wierną kopią rodzica, powstaje z NASIONA / CEBULI.

5. Wymień dwa czynniki, które wpłynęły na to, iż dwie osoby mają inny charakter mimo, że ich materiał genetyczny jest identyczny.

______________________
2.ZMIANY W MATERIALE GENETYCZNYM

1. W poniższych zdaniach skreśl błędne informacje .
Allel odpowiadający za powstanie mukowiscydozy jest RECESYWNY / DOMINUJĄCY.
Amniopunkcja to jedna z INWAZYJNYCH / NIEINWAZYJNYCH metod badań prenatalnych.
Terapia genowa polega na wprowadzeniu do komórek chorego obcego CHROMOSOMU / GENU .
Klony to organizmy o PODOBNYM / RÓŻNYM materiale genetycznym.
DNA znajduje się głównie w JĄDRZE KOMÓRKOWYM / BŁONIE KOMÓRKOWEJ.

3. Wyjaśnij, w jaki sposób mutacja w materiale genetycznym bakterii może w korzystny sposób wpłynąć na jej życie.

6. Uzupełnij zdania, korzystając z podanych pojęć.
badania prenatalne, mutacja genowa, choroby genetyczne, organizmy transgeniczne, mutacje, czynniki mutagenne

W prawidłowo zbudowanych genach nagle mogą pojawić się ............... . Większość z nich została wywołana przez ................ . Gdy zmianie ulegnie materiał genetyczny na poziomie DNA, mówimy o .................... . Mutacje często są przyczyną ............................ . Większość z nich można wykryć poprzez ............................... , jeszcze w okresie życia płodowego.

Proszę o szybką odpowiedź!!
Z góry dziękuje :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T15:00:08+01:00
1. podkreśl: bliznieta dwujajowe,bliznięta jednojajowe,tulipan powstały z cebulki, wierzba powstała z gałżaki, jabłoń wyrosła z nasiona, truskawka powstała z rozłogu.
2.klon- organizmy o takim samym badz prawie takim samym materiale genetycznym.
4.Skreśl: mejozy, organizmy transgeniczne,rózny materiał genetyczny, płuciowego,terapia genową,cebuli.
5. - musiałby posiadać te same doświadczenia,
-musiałby wychować sie w tych samych warunkach.
proszę.;) a zmiany w materiale genetycznym nie bardzo pamietam . ;]
10 3 10