1 Ludzi epoki renesansu zwano :

a) humanistami
b) rewolucjonistami
c) kapitalistami

2 Renesans rozwijał się od :

a) początku XV wieku
b) połowy XV wieku
c) początku XVI wieku

3. pierwszym największym ośrodkiem rozwoju europejskiej muzyki renesansowej były :

a)Niderlandy
b) Francja
c) Wenecja

4. Za najwybitniejszego wirtuoza lutni w XVI wieku uznano :

a) Jakuba Obrechta
b) Jakuba Polaka
c) Jakuba Offenbacha

5. Typowa forma muzyki renesansowej to :

a) opera
b) symfonia
c) motet


6. Za pierwszego narodowego kompozytora polskiego uznano :

a) Wacława z Szamotuł
b)Jana z Lublina
c)Mikołaja Gomółkę

7. Złoty wiek w kulturze polskiej to wiek :

a) XV
b) XVI
C) XVII

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T14:59:49+01:00
1. a
2. b
3. c
4. b
5. c
6. a
7. b

powodzenia ;)
miałam to na lekcji i w zeszycie mam te odpowiedzi xD
19 3 19