8.Oblicz Iloczyn, zamieniając liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy.Wynik zpaisz w postaci liczby mieszanej.
a)5x3 i dwie trzecie =

b) 2x5 i dwie piąte =

c) 1 i trzy siódme x 5

d) 5 i jedna trzecia x 10=

e) 3 x 3 i trzy ósme =

f) 6 i jedna czwarta x 5 =

dzięki za pomoc!

3

Odpowiedzi

2009-12-09T14:49:14+01:00
A) 2/45
b) 2/50
c) 1/35
d) 1/150
e) 3/72
f) 1/120
2009-12-09T14:59:58+01:00
A). 5x3 i dwie trzecie = 5x11/3 =55/3 = 18 i 1/3
b). 2x5 i dwie piąte = 2x27/5 =54/5 =10 i 4/5
c). 1 i trzy siódme x 5=10/7x5=50/7=7 i 1/7
d). 5 i jedna trzecia x 10=16/3x10=160/3= 53i 1/3
e). 3 x 3 i trzy ósme =3x 27/8=81/8=10 i 1/8
f). 6 i jedna czwarta x 5 =25/4x5=125/4=31 i 1/4
2009-12-09T15:11:07+01:00
A) 5×3²/₃= 5×¹¹/₃=⁵/₁×¹¹/₃=⁵⁵/₃=18¹/₃
b) 2×5²/₅= 2ײ⁷/₅=²/₁ײ⁷/₅=⁵⁴/₅=10⁴/₅
c) 1³/₇ × 5=¹⁰/₇ × 5= ¹⁰/₇ × ⁵/₁ = ⁵⁰/₇ = 7 ¹/₇
d) 5¹/₃ × 10 = ¹⁶/₃ × 10 = ¹⁶/₃ × ¹⁰/₁ = ¹⁶⁰/₃ = 53¹/₃
e)3 × 3³/₈ = 3 × ²⁷/₈ = ³/₁ × ²⁷/₈ = ⁸¹/₈ = 10¹/₈
f) 6¹/₄ × 5 = ²⁵/₄ × ⁵/₁ = ¹²⁵/₄ = 31¹/₄

Ja to tak rozumiem