Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników:
(Jeśli jesteś z 2 gim . i masz podr.MATEMATYKA Z PLUSEM to jest zad.4/96
(wszytstkie działania sa w klamrze po lewej str. ale tu nie ma takiej xd )
1. 5x+3y=0
-x-2y=7

2. 3u + 2v =2
5u+4v=6

3. 3s+5t=-6
1,5s-2t=-3

4. 5=3x-y
5x-2y=7


5. x-3y=5
y+3x=-5


2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T14:58:17+01:00
1. 5x+3y=0
-x-2y=7 I *5

5x+3y=0
-5x-10y=35

-7y=35

y=-5
-x+10=7

y=-5
x=3

2.3u + 2v =2 I *(-2)
5u+4v=6

-6u-4v=-4
5u+4v=6

-u=2

u=-2
-6+2v

u=-2
2v=8

u=-2
v=4

3. 3s+5t=-6
1,5s-2t=-3 I *(-2)

3s+5t=-6
-3s+4t=6

9t=0

t=0
3s+0=-6

t=0
s=-2

4. 5=3x-y I *(-2)
5x-2y=7

-6x+2y=-10
5x-2y=7

-x=-3

x=3
9-y=5

x=3
y=4

5. x-3y=5
y+3x=-5 I*3

x-3y=5
9x+3y=-15

10x=-10

x=-1
-3+y=-5

x=-1
y=-2
2009-12-09T15:16:11+01:00
1.
5x+3y=0
-x-2y=7 /*7
5x+3y=0
-5x-10y=35 <Teraz dodajemy stronami>
-7y=35 /:(-7)
y=-5

5x=-3*(-5)
5x=15 /:5
x=3

y=-5
x=3

2.
3u + 2v =2 /*(-2)
5u+4v=6
-6u-4v=-4
5u+4v=6 <dodajemy str.>
-u=2 /*(-1)
u=-2

3*(-2)+2v=2
-6+2v=2
2v=8 /:2
v=4

u=-2
v=4

3.
3s+5t=-6
1,5s-2t=-3 /*(-2)
3s+5t=-6
-3s+4t=6 <dodajemy str. >
9t=0 /:9
t=0

3s=5*0=-6
3s=-6 /:3
s=-2
t=0
s=-2

4.
5=3x-y
5x-2y=7
-3x+y=-5 /*2
5x-2y=7
-6x+2y=-10
5x-2y=7 <dodajemy str.>
-x=-3 /*(-1)
x=3

y=3x-5
y=4

x=3
y=4


5.
x-3y=5
y+3x=-5 /*3
x-3y=5
9x+3y=15 <dodajemy str..>
10x=-10 /:10
x=-1

-1-3y=5
5+1=3y /:3
y=2

x=-1
y=2

To jest na pewno dobrze :):)