Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T15:00:26+01:00
W podstawie jest kwadrat o boku = 20 cm
Pp - pole podstawy = 20² = 400 cm²
V - objętość bloku = Pph
h = 80 cm
V = Pph = 400 razy 80 = 32000 cm³
δ - gęstość stali = 7,8 g/cm³
m - masa = δV = 7,8 razy 32000 = 249600 g = 249,6 kg
2009-12-09T15:01:38+01:00
Jest to graniastosłup o podstawie kwadratowej.

Policzymy objętość:

V = 20 cm * 20 cm * 80 cm = 32 000 cm3

Na podstawie gęstości d = 7,8 g / cm3 obliczymy masę bloku stalowego o objętości 32 000 cm3.

7,8 g stali---------------------------------1 cm3 stali
x (g stali)---------------------------------32 000 cm3 stali

x = 249 600 g stali

Odp. Blok stalowy ma masę 249,6 kg

Pozdro))