1.Silnik o mocy 600W pracował w czasie 1,5 minuty.Ile wynosi praca wykonana przez ten silnik?
2.Ile czasu musi pracować pompa napędzana silnikiem elektrycznym o mocy 50kW,aby z kopalni o głębokości 180m wypąpować wodę o objętości 500m³ ?

NAJLEPSZE WYNAGRADZAM ;D

1

Odpowiedzi

2009-12-10T17:29:51+01:00
1.
P=600W W=?
t= 1,5min=90s

P=W:t (zapis w ułamku zwykłym)
W=P*t
W= 600W*90s = 54000J= 54kJ


2.
P=50 kW= 50000W t=?
h=180m
V=500m^3
d=1000kg/m^3 ((ro) wody)
g = 10 m/s^2
P=W:t (w ułamku zwykłym)
t= W: P (w ułamku zw. po przekształceniu)
W=Ep
Ep= m*g*h
d=m:V
m=d*V (po przekształceniu)
W=Ep= d*V*g*h
W=1000kg/m^3 *500m^3 *10m/s^2 *180m= 900000000J
t=W:P (przekształocy wzor na moc)
t= 900000000:50000= 18000s = 5h