Zad 1.Oblicz:
a)3/5 * 2/7=
b)4/5 * 3/8=
c)3/4 * 8/9=
d)7/15 * 10/21=
e)2 i 3/4 * 1/2=
f)5/9 * 4 i 1/10=
g)2 i 1/2 * 5 i 1/3=
h)3 i 3/4 * 4 i 1/5=
i)5 i 6/7 * 4 i 2/3=
j)4/5*2/9*6/7*7/8=
k)4/7*1 i 3/4*3 i 1/2=
l)1 i 5/8 * 3i1/5*2/26=
zad 2.
a) Znajdź liczbę,która stanowi 4/5 liczby 3 i 1/2
b)Znajdź liczbę stanowiącą 3/4 połowy liczby 5 i 4/5.
zad.3 Oblicz.
16 * 3/4 =
4/5 * 3/4=
10/9 * 3/4=
1 i 1/3 * 3/4=
1 i 1/6 * 3/4=
3/8 * 3/4=
3/4 * 3/4=
1 * 3/4=

Do wszystkich zadań:1,2,3 proszę o dokładne obliczenia.Proszę o szybką odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T15:17:31+01:00
A)3/5 * 2/7 = 6/35 (mnożymy licznik razy licznik mianownik razy mianownik. Jezeli da sie coś skrócić na krzyż to skracamy:) )
B) 4/5 *3/5 = 3/10
C) 3/4 * 8/9 = 2/3
d) 7/15 * 10/21 = 2/9
e)2 i 3/4 * 1/2= 11/4 * 1/2 = 11/8
f)5/9 * 4 i 1/10= 5/9 * 41/10 = 41/18
g)2 i 1/2 * 5 i 1/3= 5/2 * 16/3 = 40/3
h)3 i 3/4 * 4 i 1/5= 15/4 * 21/5 = 63/4
i)5 i 6/7 * 4 i 2/3= 41/7 * 14/3 = 82/3
j)4/5*2/9*6/7*7/8= 4/5*1/3*1/2*1 = 4/30
k)4/7*1 i 3/4*3 i 1/2= 4/7*7/4*7/2 = 7/2 = 3 i 1/2
l)1 i 5/8 * 3i1/5*2/26= 13/8 * 16/5 * 2/26 = 1*1/5*2 = 2/5

SKRÓCENIA dokonałem w przykładzie : b c d f g h i j k l

Zad 2 .
a ) 4/5 *3 i 1/2 = 4/5*7/2 = 14/5 = 2 i 4/5
b) 5 i 4/5 = 29/5 : 2 = 29/5 * 1/2 = 29/7 = 4 i 1/7
czyli 3/4 * 4 i 1/7 = 3/4 * 29/7 = 87/28 (co do tego przykładu mogę się mylić)

Zad 3 .

16 * 3/4 = 12
4/5 * 3/4= 3/5
10/9 * 3/4= 10/3 = 3 i 1/3
1 i 1/3 * 3/4= 1
1 i 1/6 * 3/4= 7/6 * 3/4 = 7/8
3/8 * 3/4= 9/32
3/4 * 3/4= 9 / 16
1 * 3/4= 3/4

38 4 38
W 1zadaniu w przykładzie k) będzie wynik:98/8=12 i 2/8
I w zad1 w L) wynik:4/10 :)
Thx
W 2 zrobiłaś źle
thank you