Ciało porusza się po okręgu o promieniu R = 3m ze strałą szybkością T = 4s. Oblicz:
a) częstotliwość
b)liczbę obrotów w czasie t = 22s
c)czas, w którym wykona n = 15 obrotów
d) szybkość liniową
e) wartość przyspieszenia dośrodkowego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T15:40:47+01:00
R = 3m
T = 4s
a; f = częstotliwość jest odwrotnością okresu:
f = 1/T
f = 1/4s = 0,25 Hz
b. t = 22 s
n = ?
f = n/t
n = f*t
n = 0.25 1/s * 22s = ........obrotów
c. n = 15
t =?
f = n/t
f*t = n
t = n/f
t = 15/0,25 1/s , [Hz ]= [1/s]
t = 6s

d . V = 2piR/T
V = 2 *3,34 * 3m/4s
V = 9,42 m/s ( sprawdź czy dobrze wykonałam zadania, bo liczę w pamięci!)
e. a = V^2/R
a = (9,42 m/s)^2/3m

a =[ m^2/s^2/m] = [ m/s^2]
2 3 2