Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T15:05:44+01:00
Według starożytnych źródeł chrześcijańskich Maryja była dzieckiem żydowskich rodziców, Joachima i Anny, i urodziła się w Jerozolimie lub w Seforis w Galilei. Jeżeli -> Jezus urodził się około 4 r. przed Chrystusem, a ona sama, zgodnie z tymi źródłami, wyszła za mąż zgodnie z ówczesnym zwyczajem, mając około czternastu lat, to musiała urodzić się w 18 lub 20 r. przed Chrstusem
Dzieciństwo spędziła w -> Nazarecie, gdzie zaręczono ją z cieślą -> Józefem, potomkiem króla -> Dawida. -> Ewangelia według św. Łukasza podaje, że Maryi objawił się -> anioł Pański i zapowiedział Jej, iż mocą Ducha Świętego zostanie Matką Syna Bożego, chociaż nie ma jeszcze męża (-> Dziewicze narodzenie Chrystusa). Maryja i Józef udali się do -> Betlejem, gdzie w stajni, lub, według późniejszych tradycji, w grocie, urodził się Jezus. Zgodnie z żydowskim obyczajem został obrzezany, a potem przedstawiony w świątyni jerozolimskiej. Wychowany był przez Maryję i Józefa, a może też innych krewnych w Nazarecie i prawdopodobnie uczył się zawodu cieśli. Łukasz wymienia jedną krewną, kuzynkę Maryi, Elżbietę, która w starszym wieku urodziła -> Jana Chrzciciela na krótko przed przyjściem na świat Jezusa. Niektóre ze źródeł mogłyby sugerować, że Maryja i Józef mieli po Jezusie więcej dzieci (np. Dz 1,14; -> Bracia i siostry Jezusa).
Ewangelia Łukasza, główne biblijne źródło informacji o Maryi w opowiadaniach o dzieciństwie Jezusa, również podaje, że gdy Jezus miał dwanaście lat, Maryja i Józef zabrali Go - znowu, aby wypełnić prawo zwyczajowe - do świątyni w Jerozolimie, żeby wprowadzić w praktykę wiary żydowskiej. W drodze powrotnej zaginął im w tłumie, a później odnalazł się w świątyni, gdzie na przywódcach religijnych wywarł wielkie wrażenie swoją mądrością.
Józef, zapewne znacznie starszy od Maryi, przestaje się odtąd pojawiać w źródłach, rola Maryi maleje wraz ze wzrostem roli Jezusa. O Maryi wspomina się w kontekście wesela w Kanie, przy ukrzyżowaniu Jezusa i w , w relacji z wydarzeń w dniu -> Pięćdziesiątnicy. Informacje o późniejszym okresie życia Maryi, o jej śmierci i wniebowzięciu znajdujemy tylko w tradycjach pozabiblijnych, a niektóre z nich pochodzą dopiero z IV w. po Chr. Nie wiemy, gdzie spędziła ostatnie lata życia, ale na ogół się przyjmuje, że mieszkała z Janem, synem Zebedeusza, w Jerozolimie i tam też umarła. Data Jej śmierci jest prawie niemożliwa do ustalenia.
Niewiem czy będzie dobrz bo tak mam w encyklopedji
Ps sory za błedy
24 4 24
2009-12-09T15:12:23+01:00
Imię: Maryja
Nazwisko: Dziewica
Urodzona: 20 lat p.n.e do 50 lat p.n.e w Nazarecie
Ojciec: św. Joachim
Matka: św. Anna
Plemie: Judy
Potomkinia: Dawida


Cechy charakteru:
Maryja z Nazaretu była dobra, prawa i posłuszna Bogu. Kochała swojego jedynego syna, którego urodziła pod natchnieniem Ducha Świętego będąc Dziewicą. Maryja była spokojną kobietą, pomagała innym. Została świętą.
144 1 144