Odpowiedzi

2009-12-09T15:56:28+01:00
Potoczne określenie momentu rozpoczęcia Wielkiego Kryzysu; 24 X 1929 w wyniku gigantycznych spekulacji na giełdach USA nastąpiło załamanie kursów akcji notowanych na Wall Street, co pociągnęło za sobą łańcuch bankructw banków, towarzystw ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw; kryzys stopniowo objął również inne giełdy światowe (w Polsce trwał do połowy lat 30.), zapoczątkowując tzw. Wielki Kryzys w gospodarce światowej okresu międzywojennego.