Zadanie nr 1
Ustal, który pierwiastek ma następujące rozmieszczenie elektronów w powłokach:
K2 L8 M18 N5.

Zadanie nr 2
W celu zdezynfekowania inspektów o wymiarach 10m×5m×2m ogrodnik spalił 80g siarki. Oblicz stężenie procentowe SO2 i porównaj je ze stężeniem przyjętym za dopuszczalne, które wynosi 200 mg/m3.
Prosze Pomocy !!! (jeżeli gdzieś uzywacie jakis wzorów to napiszcie je na poczatku zadaniado którego on należy ) DZIĘKUJĘ :)

1

Odpowiedzi

2012-09-19T11:01:44+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) Pierwiastkiem tym jest arsen (As)

2)

a=10m, b=5m, c=2m

v=a*b*c

v= 10m*5m*2m

v = 100m3

 

mS=32u

mSO2=64u

S + O2 ---> SO2

32g S ---- 64g SO2

80g S ---- xg SO2

x = 160g SO2

 

160g SO2---- 100m3

xg SO2 ----- 1m3

x = 1,6g

x = 1600mg/m3

Dopuszczalne stężenie zostało przekroczone 8x. 

2 2 2