Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T15:12:57+01:00
Aby dostać Paziem trzeba mieć ukończone 7 lat. Aby być giermkiem, trzeba mieć ukończone 14 lat i służyć jednemu z rycerzy. Aby dostać rycerzem trzeba wygrać turniej, który toczy się między Giermkami. Trzeba znać kodeks rycerza i postępować z nim zgodnie. Giermek dzień przed pasowaniem na rycerza musi przyjąć Komunię Świętą, modlić się cały dzień. W dzień mianowania musi się umyć i ubrać odświętnie. Król wtedy trąca go po ramieniu mieczem i mówi te słowa: " Znieś to uderzenie, lecz już ani jednego więcej." Giermek (Już prawie rycerz.) przysięga sprawować zgodnie z kodeksem i nigdy, przenigdy nie ucieknąć z pola bitwy. Wtedy Rycerz dostaje swojego Giermka.

Akurat dzisiaj o tym przerabialiśmy :P
1 5 1
2009-12-09T15:18:36+01:00
W średniowieczu mianem paź określano także młodego chłopca, który służył rycerzowi, jednocześnie przyuczając się do pełnienia funkcji giermka. Od siódmego roku życia młodzi chłopcy przez kolejne siedem lat usługiwali rycerzowi jako paziowie aż do momentu ukończenia czternastu lat.

Giermkami zostawali młodzi chłopcy przeważnie z rodów szlacheckich, którzy byli wysyłani na dwór seniora, by tam uczyć się rycerskiego rzemiosła. Kształcili się we wszystkich dziedzinach ówczesnej sztuki wojennej, tj. jazdy konnej, walki bronią białą różnego rodzaju

Rycerz w zasadzie musiał być dobrze urodzony, chociaż można było zostać pasowanym na rycerza za szczególne sukcesy w walce; można też było nabyć ten przywilej. Kto chce być rycerzem, musi rozpocząć nowe życie, modlić się unikać pychy i podłości. Musi bronić kościoła wdowy i sieroty ,a także opiekować się ludnością. Musi być waleczny, lojalny i nie może nikogo pozbawiać jego własności. Obowiązuje go wojna w słusznej tylko sprawie. Musi być wielkim podróżnikiem, szukającym udziału w turniejach i walczącym dla damy swego serca. Musi wszędzie szukać wyróżnienia, unikając wszelkiej skazy; musi kochać pana i pilnować jego własności, być hojnym, sprawiedliwym, szukać towarzystwa walecznych i uczyć się od nich, dokonywać czynów wielkich na wzór króla Aleksandra
1 3 1
2009-12-09T15:21:27+01:00
1Już kilku nastoletni chłopiec mógł zostac paziem na dworze królewskim lub książęckim. Służył tam przez kilka lat i wykonywał rozkazy człej rodziny królewskiej.
2Kilku nastoletni chłopiec zostawał Giermkiem i pełnił służbę u rycerza.zajmował się czysczeniem broni i zbroi, pomagał rycerzowi przy jej zakładaniu i uczył się walczyc
3 Giermek zostawał rycerzem podczas pasowania. Władca uderzał go lekko mieczem w ramie a giermek wypowiadał słowa rycerskiej przysiegi. Następnie władca przypinał mu pas z mieczem
4 Podczas turniejów rycerze toczyli walki, w których mogli wykazać sie odwagą i sprawnością
1 1 1