Proszę o trochę dłuższą odpowiedz na te 5 krótkich pytanek:
1.Dlaczego w połowie 18wieku w Polsce trzeba było wprowadzać reformy
2.Czego dotyczył traktat "trzech czarnych orłów"(kto dlaczego i kiedy go podpisał)
3.W jakim celu i kiedy utworzono Komisję Edukacji Narodowej
4.W połowie 18 wieku w Warszawie powstały dwie nowoczesne szkoły co o niech wiadomo?
5.Opisz krótko:
S.Konarski
H.Kołątaj
S.Staszic
I.Kraścki

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T15:18:34+01:00
1.nie wiem
2.13 września Rosja , Austria i Prusy zawarły traktat Loewenwolda
tzw.trzech czarnych orłów dotyczący następstwa tronu w Polsce.
3. Komisję Edukacji Narodowej centralny okręg władzy oświatowej powołany w Polsce przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1774 r na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego/
4.S.Konarski pisarz , reformator szkolnictwa , publicysta i założyciel Collegium Nobilium w 1740 r nazywany patriarchą wszystkich pijarów
H.Kołłątaj pisarz , ksiądz . podkanclerzy korony od 1791 r. referendarz wielki litewski
2009-12-09T19:17:52+01:00
2) traktat " trzech czarnych króli został podpisany w 1732 roku przez Rosję Austrię i prusy. Była to jedna z pierwszych prób decydowania o przyszłości Rzeczpostolitej bez jej udziału.A dlatego trzech czarnycz orłów ponieważ te trzy państwa w tych latach miałe w godle czarne orły