Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T15:14:41+01:00
Pa mię tnik
ży cio rys
spra wo zda nie
po da nie
wspo mnie nie
dia log
bio gra fia
wy wiad

`i` jest zmiękczeniem
6 3 6
  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T15:15:36+01:00
Pamiętnik - pa-mię-tnik

życiorys - ży-cio-rys

sprawozdanie - spra-wo-zda-nie

podanie - po-da-nie

wspomnienie -wspo-mnie-nie

dialog -dia-log

biografia - bio0gra0fia

wywiad - wy-wiad
1 1 1
2009-12-09T15:20:39+01:00
Pa-mię-tnik
- pa- s. otwarta
-mię - s. otwarta
-tnik - sylaba zamknieta

ży-cio-rys
-ży - otwarta
-cio - otwarta
-rys - zamknięta

spra-wo-zda-nie
-spra- otwarta
-wo- otwarta
-zda- otwarta
-nie- otwarta

po-da-nie
-po- otwarta
-da- otwarta
-nie- otwarta

wspo-mnie-nie
-wspo-owarta
-mnie- otwarta
-nie- otwarta

dia-log
-dia- otwarta
-log- zamknięta

bio-gra-fia
-bio- otwarta
-gra- otwarta
-fia- otwarta

wy-wiad
-wy - otwarta
-wiad - zamknięta


14 4 14