Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • x17
  • Początkujący
2009-12-11T15:36:30+01:00

Szkielet człowieka możemy podzielić na trzy główne części:

1. Szkielet osiowy
* czaszka
* mostek
* kręgosłup
* żebra
2. Szkielet kończyn górnych
* obojczyk
* łopatka
* kość ramienna
* kość łokciowa
* kość promieniowa
* kości nadgarstka
* kości śródręcza
* kości palców
3. Szkielet kończyn dolnych
* kość miedniczna
* kość udowa
* kość piszczelowa
* kość strzałkowa
* kości stępu
* kości śródstopia
* kości palców
1. Kości długie. W części środkowej mają postaćwydłużonego walca zwanego trzonem kości, a oba końce są rozszerzone. Wewnątrz trzonu kości długich mieści się jama szpikowa. Rozszerzone końce kości (bliższy, czyli górny i dalszy, czyli dolny) tworzą dużą powierzchnię dla przyczepu ścięgien mięśni, torebki stawowej i wiązadeł. Na nich też znajdują się powierzchnie stawowe pokryte warstwą chrząstki szklistej, tworzące połączenia stawowe z sąsiednimi kośćmi. Obojczyki i żebra - zaliczane do kości długich - nie mają jamy szpikowej. Trzony żeber, w związku z ich funkcją, są spłaszczone.
2. Kości krótkie to bryłkowate kości nadgarstka i stępu.
3. Kości płaskie, np. kości sklepienia czaszki, kość biodrowa (część składowa kości miedniczej), łopatka - tworzą osłonę dla położonych pod nimi narządów i stanowią dużą powierzchnię przyczepu dla mięśni.
4. Kości różnokształtne - kości nie należące do żadnej z powyższych grup, np.kości podstawy czaszki.

Można wyróżnić jeszcze jedną grupę kości tzw. kości pneumatyczne - są to kości zawierające przestrzenie wypełnione powietrzem; kości te występują tylko w czaszce.

Budowa kości
Kości wykazują nie tylko różną rozmaitość kształtów, ale i różnorodną rzeżbę powierzchni. Czynnikiem kształtującym jest przede wszystkim uciskające lub rozciągające działanie mięśni i sąsiednich kości. W miejscach działania siły pociągania - guzki, grzebienie, wyrostki. Na podstawie rzeźby kości wnioskować można o rozmieszczeniu, rozwoju i sile mięśni - co wykorzystuje paleontologia przy odtwarzaniu sylwetek gatunków zwierząt wymarłych na podstawie posiadanych fragmentów ich szkieletów. Na powierzchni kości widoczne są też większe i mniejsze otwory, przez które wnikają w głąb tkanki kostnej naczynia krwionośne, rozgałęziające się tam w systemie kanałów Volkmana i Haversa.

pozdr. :)