Uczeń pomyślał pewną liczbę.

Następnie dodał do niej 5, otrzymaną sumę podzielił przez 3, a otrzymany iloraz podzielił przez 4. Potem od ostatniego wyniku odjął 6. Gdy tę różnicę podzielił przez 7, to otrzymał liczbę 2. Jaką liczbę pomyślał uczeń?

2

Odpowiedzi

2009-12-09T15:21:22+01:00
Odpowiedź w załączniku

x - liczba o której pomyślał uczeń

Pozdrawiam ;)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T15:24:02+01:00
To zadanie trzeba liczyć od tył zamieniając działania na przeciwne
Gdy tę różnicę podzielił przez 7, to otrzymał liczbę 2
czyli rużnica była równa 14 (7*2)
Potem od ostatniego wyniku odjął 6
czyli wcześniej miał 20 (14+6)
a otrzymany iloraz podzielił przez 4
czyli iloraz był równy 80 920*4)
otrzymaną sumę podzielił przez 3
czyli suma wynosi 240 (80*3)
Następnie dodał do niej 5
czyli liczba pomyślana wynosiła 135 (240-5)