Odpowiedzi

2009-12-09T15:23:29+01:00
Metan CH₄
m cząsteczkowa C= 1*12u=12u
m cząsteczkowa H= 4* 1u=4u
12u/4u=3:1
2009-12-09T15:28:36+01:00
CH4 -- metan

C - 12u
H -1u

CH4 -- C *1 12 3
---------- = --------- = -------
H *4 4 1

stosunek masy wegla do masy wodoru wynosi 3:1 (3 do 1)