Odpowiedzi

2009-12-09T15:33:05+01:00
L = 40 cm
L = 2a + 2b

a - 4 = b + 5
a = b + 9

40 = 2 * (b + 9) + 2b
40 = 2b + 18 + 2b |-18
22 = 4b |/4
b = 5,5 cm
a = 5,5 + 9 = 14,5 cm

P = a * b
P = 14,5 * 5,5 = 79,75cm²

W treści jest błąd. Powinno być: Jeżeli krótszy bok ZWIĘKSZYMY o 4 cm, a dłuższy ZMNIEJSZYMY o 5 cm to to otrzymamy kwadrat. Nie wpływa to jednak na wynik rozwiązania (o ile nie sprecyzujemy dokładnie który bok jest krótszy, a który dłuższy).
1 5 1