Odpowiedzi

2009-12-09T15:58:17+01:00
Prawo obywatelskiego nieposłuszeństwa
Nawet w najlepiej funkcjonującym społeczeństwie obywatelskim, o ugruntowanych i sprawnie działających mechanizmach demokratycznych, może się okazać, że obrona interesów jednostki lub grupy wymaga skrajnie radykalnych dizałań, zmuszających nawet do przekroczenia obowiązującego prawa. Społeczeństwo może wpływać na sposób sprawowania władzy przez wybory, opinie publiczną, organizacje społeczne i polityczne, petycje itp. Nie zawsze jednak dzięki temu można zmienić błędne decyzje władzy lub doprowadzić do uchylenia niesprawiedliwego prawa. W takich wypadkach poszkodowana grupa może otwarcie sprzeciwić się decyzji rząu lub naruszyć konkretny, uznany za niesłuszny przepis prawa. Taka postawę nazywa się obywatelskim nieposłuszeństwem. Przedmiot takiego sprzeciwu ma jednak wąski zakres. Obywatelskie nieposłuszeństwo nie może np. dotyczyć interesów osobistych. Obywatelskie nieposłuszeństwo może być podejmowane w imię wyższych wartości, takich jak prawa człowieka, niepodległość i suwerenność państwa.

Argumenty za:
1. Władza w państwie demokratycznym nie jest doskonała - należy sprzeciwiać się błędnym przepisom
2. Obywatelskie nieposłuszeństwo jest lepszym rozwiązaniem niż terroryzm czy inna przestępczość.

Argumenty przeciw:
1. Władza w państwie demokratycznym nalezy także do obywateli - to ich decyzje sa rozpatrywane przez rząd, poprzez wybory itp.
5 4 5