Odp na pyt
1) ważna cecha wody morskiej
2) wielki ssak morski
3) inna nazwa to ocean spokojny
4) ... - wyspy wulkaniczne na oceanie spokojnym
5) okresowe obniżanie się poziomu wody w morzu
6) na przykład arktyczny
7) zbiornik wody słodkiej
8) ruch wody morskiej wywołany przez wiatr
9) najniższ część zbiornika wodnego

1

Odpowiedzi

2009-12-09T20:53:00+01:00
1) ważna cecha wody morskiej-jest słona
2) wielki ssak morski-płetwal błękitny
3) inna nazwa to ocean spokojny-Pacyfik
4) Hawaje- wyspy wulkaniczne na oceanie spokojnym
5) okresowe obniżanie się poziomu wody w morzu-odpływ
6) na przykład arktyczny-lądolód
7) zbiornik wody słodkiej-jezioro
8) ruch wody morskiej wywołany przez wiatr-fale
9) najniższa część zbiornika wodnego-dno
40 2 40