Przetłumaczyć:
cut down on- reduce the amount of
come up with- think of
come across- find by chance
do without- manage without
grow out of- become too old for
look down on- feel superior to
look into- investigate
run into- meet by chance
stand up for- defend
put up with- bear

deal with- take action to solve a problem
keep up with- move at the same speed as
head for- go in the direction of
join in- take part in
see to- pay attention to, often meaning ‘repair’
stand for- tolerate
take after- be similar in appearance or character
call off- cancel
clear up- make clean and tidy
cut off- be disconnected during a phone-call
fill in- complete by writing
let down- disappoint, fail to keep a promise
look up- find information in a reference book
put off- postpone
take up- start a hobby or activity
try on- put on clothes to see if they are suitable
wash up- clean plates, knives and forks etc.
get away- escape
drop out- stop before you finish
set off/out- begin a journey
turn up- arrive, often unexpectedly
cut down on- reduce the amount of
catch up with- reach someone by going faster

seasonal job
white collar worker
blue collar worker
earn one’s living as…
get promoted
get a pay rise
income
to overwork
wages
do overtime
go on strike
maternity leave
to retire
take a day off
quit work
to sack / fire somebody
unemployed / out of work
barber
butcher
tailor
interpreter
miner
sculptor
stockbroker
undertaker

2

Odpowiedzi

2009-12-09T15:47:21+01:00
Wycięte na zmniejszenie ilości
wymyślić-myśleć o
natknąć-znaleźć przez przypadek
obyć się bez zarządzaniu bez
wyrosły-stać za stary
look down on-feel lepszy
look into-badać
biegać w-spotkali się szansa
stand up for-obrona
znosić-bear

dotyczą-podjęcie działań w celu rozwiązania problemu
keep up with-poruszać w takim samym tempie jak
głowę-go w kierunku
join in-brać udział w
zobacz do zwrócenia uwagi na, często oznacza "naprawa"
stand for-tolerować
podjąć po być podobny z wyglądu i charakteru
call off-anulować
przejrzystych i make clean and tidy
cut-off jest odłączone podczas telefonicznej rozmowy
wypełnienie-kompletny piśmie
zawieść-zawieść, nie do utrzymania obietnicy
look up-znaleźć informacje w Informator
odkładać, przełożyć
potrwać-start hobby lub działalności
spróbuj na położony na ubrania, czy są one odpowiednie
umyć, czyste talerze, noże i widelce itp.
uciec-escape
drop out-stop przed zakończeniem
zestaw off/out- rozpocząć podróż
turn up-przyjazd, często niespodziewanie
wycięte na zmniejszenie ilości
dogonić dostępnych ktoś przechodząc szybciej

sezonowe
pracownik umysłowy
blue collar worker
zarabiać na życie jako ...
się promować
uzyskać wzrost wynagrodzeń
dochodu
do przepracowania
płace
nie nadgodziny
strajkować
urlopu macierzyńskiego
na emeryturę
wziąć dzień wolny
zamknij pracy
w worku / ktoś ogień
bezrobotnych / z pracy
Fryzjer
rzeźnik
krawiec
tłumacza
górnik
rzeźbiarz
makler giełdowy
grabarz

(chce naj:))
1 5 1
2009-12-09T15:55:49+01:00
Wycięte na zmniejszenie ilości
wymyślić-myśleć o
natknąć-znaleźć przez przypadek
obyć się bez zarządzaniu bez
wyrosły-stać za stary
look down on-feel lepszy
look into-badać
biegać w-spotkali się szansa
stand up for-obrona
znosić-bear

dotyczą-podjęcie działań w celu rozwiązania problemu
keep up with-poruszać w takim samym tempie jak
głowę-go w kierunku
join in-brać udział w
zobacz do zwrócenia uwagi na, często oznacza "naprawa"
stand for-tolerować
podjąć po być podobny z wyglądu i charakteru
call off-anulować
przejrzystych i make clean and tidy
cut-off jest odłączone podczas telefonicznej rozmowy
wypełnienie-kompletny piśmie
zawieść-zawieść, nie do utrzymania obietnicy
look up-znaleźć informacje w Informator
odkładać, przełożyć
potrwać-start hobby lub działalności
spróbuj na położony na ubrania, czy są one odpowiednie
umyć, czyste talerze, noże i widelce itp.
uciec-escape
drop out-stop przed zakończeniem
zestaw off/out- rozpocząć podróż
turn up-przyjazd, często niespodziewanie
wycięte na zmniejszenie ilości
dogonić dostępnych ktoś przechodząc szybciej

sezonowe
pracownik umysłowy
zarabiać na życie jako
się promować
uzyskać wzrost wynagrodzeń
dochodu
do przepracowania
płace
nie nadgodziny
strajkować
urlopu macierzyńskiego
na emeryturę
wziąć dzień wolny
zamknij pracy
w worku ktoś ogień
bezrobotnych z pracy
fryzjer
rzeźnik
krawiec
tłumacza
górnik
rzeźbiarz
makler giełdowy
grabarz
1 1 1