Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-11T03:33:06+01:00
Odgrywaja ogromnej roli oceany w życiu, nie tylko ludzi z regionów nadmorskich,gdzie mieszkają ale w życiu wszystkich ludzi i ich znaczenia dla zrównoważonego rozwoju oraz miejsc pracy.Nie tylko wpływają na nasz klimat, ale także same reagują na zmiany klimatu.Woda w oceanach pochłania promieniowanie słoneczne, magazynuje ciepło, a potem transportuje je z ciepłych regionów okołorównikowych do chłodnych okołobiegunowych; m.in. dzięki temu istnieje życie na Ziemi. Morza i oceany to także najważniejsze na świecie szlaki transportu - ogromna część handlu światowego wiedzie tą właśnie drogą. W niektórych miejscach wykorzystuje się energię wód oceanów (m. in. elektrownia pływowa u ujścia rzeki Rance, to źródło energii na pewno będzie miało większe znaczenie.Możliwe jest wykorzystywanie zarówno energii pływów, jak i fal oraz energii termalnej.