Odpowiedzi

2009-12-09T15:49:53+01:00
1. Czy istnieje trójkąt
a.o bokach długości 8cm,6cm,4cm
8cm<6cm+4cm
4cm<6cm+8cm
6cm<4cm+8cm
Odp, taki trójkąt istnieje.

b.o kątach 42*,83*,45*
42*+83*+45 = 170
Trójkąt nie istnieje. Suma kątów trójkąta powinna wynosić 180*

2.Jakie są miary trójkąta równoramienego o kąciemiedzy ramionami 16*

180* -16* = 164*
164*:2 = 82*

Miary tego trójkąta wynoszą 82*, 82* i 16*
2009-12-09T15:50:38+01:00
1.
a) istnieje, ponieważ:
8+6>4
4+6>8
4+8>6
b) nie istnieje, ponieważ:
42+83+45=170, a suma miar kątów w trójkącie musi wynosić 180 stopni
2.
180 -16 = 164
164:2 = 82

Miary tego trójkąta wynoszą 82*, 82* i 16*