Odpowiedzi

2009-12-09T16:08:22+01:00
D₁=45m
d₂=?
P=9arów= 900m²
P=½d×d₂
900m²=½×45m×d₂
900m²=45/2m×d₂
Dzielimy obie strony równania przez 45/2m
d₂=900m²×2/45m
skracamy 45 z 900 i metr z metrem kwadratowym .
d₂=40m
2009-12-09T16:09:37+01:00
P=(e*f):2 ( powinno być zapisane w ułamku)
90=(e*45):2 (również ułamek)
90=22,5e //22,5
e=4m
odp ścieżka biegnąca wśród drugiej przekątnej ma 4 metry