1.Podane wyrażenie doprowadz do najprostszej postaci.
a) 3x+6x-4y-2x+3x+9y
b) -3x-11y+(-6)y-3
2.Podany iloczyn przedstaw jako sumę trzech składników :
c)46ab
3.Oblicz wartość podanego wyrażenia:
d)½a +2(-3b+a)-6 dla a =1 i b= -0,5
e)5x-4y(-6x+12)-(-5)y dla x =6 i y= -6
f)7+(-3)(x-2y)-½(-4y+x) dla x =-0,4 i y=1,2

Bardzo proszę o pomoc:)
Zadania na jutro :)

2

Odpowiedzi

2009-12-09T15:58:36+01:00
2009-12-09T16:14:03+01:00
A) 3x+6x-4y-2x+3x+9y = 10x + 5y (redukcja wyrazen podobnych)

b) -3x-11y+(-6y)-3 = -3x - 17y - 3 ( bo + i - daje -)

nie wiem czy dobrze ale moze to byc np.:
c)46ab = 2ab*12 + 2ab*4 + 2ab*8

d)½a +2(-3b+a)-6 dla a =1 i b= -0,5
½*1 +2(-3*(-0,5)+1)-6 = ½ -6*(-0,5) +2 -6 = ½ + 3 +2 -6 = -1,5


e)5x-4y(-6x+12)-(-5)y dla x =6 i y= -6
5*6-4*(-6)(-6*6+12)-(-5*(-6))= 30+24(-36+12)-30= 30 -576 -30 = -576

f)7+(-3)(x-2y)-½(-4y+x) dla x =-0,4 i y=1,2
7+(-3)(-0,4-2*-1,2)-½(-4*1,2+(-0,4))= 7-3*(-0,4) +2,4 + 0,2 =
=7-1,2 +2,4+0,2=8,4

pozdr
1 5 1