Rozwiąż układy równaań metodą przeciwnych współczynników. (JEŚLI JESTEŚ Z KLASY 2 I MASZ PODR,,MATEMATYKA Z PLUSEM'' TO TO jest zadanie5/98
a.- mam zrobione .

. 5p -2r=21
3p+5r=-6. 2x-3y=10
5x+5y=0

. 4x+5y=12,3
3x -2y=-4


. 3x-0,2y=35
2,5x-5y=5


. 5v₁+4v₂=4
7v₁+ 5v₂ = 6

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T16:15:30+01:00
B) 5p-2r=21/*5
3p+5r=-6/*2
25p-10r=105
6p+10r=-12
31p=93/31
p=3

5*3-2r=21
p=3
15-2r=21
p=3
-2r=6
p=3

r=-3
p=3

c)2x-3y=10/*5
5x+5y=0
10x-15y=50
15x+15y=0
25x=50
x=2

5*2+5y=0
x=2
10+5y=0
x=2
5y=-10
x=2
y=-2
x=2

d)5v₁+4v₂=4/*5
7v₁+5v₂=6/(-4)

25v1+20v2=20
-28v1-20v2=-24

-3v1=-4/(-3)
v1=4/3

5*4/3+4v2=4
v1=4/3
20/3+4v2=4
v1=4/3
4v2=4-20/3
v1=4/3
4v2=-8/3
v1=4/3
v2=-2/3
v1=4/3

e)

4x+5y=12,3/*2
3x-2y=-4/*5

8x+10y=24,6
15x-10y=-20

23x=4,6/23
x=0,2

4*0,2+5y=12,3
x=0,2
0,8+5y=12,3
x=0,2
5y=12,3-0,8
x=0,2
5y=11,5/5
y=2,3
x=0,2

f)nie mam


2009-12-09T16:14:56+01:00
5p -2r=21 |*3
3p+5r=-6 |*-5
15p-6r=63
-15p-25r=30
-31r=93:-31
r=-3
5p-2r=21 |*5
3p+5r=-6 |*2
25p-10r=105
6p+10r=-12
31p=93:31
p=3

2x-3y=10 |*-5
5x+5y=0 |*2
-10x+15y=-50
10x+10y=0
25y=-50:25
y=-2
2x-3y=10 |*5
5x+5y=0 |*3
10x-15y=50
15x+15y=0
25x=50:25
x=2


4x+5y=12,3 |*-3
3x -2y=-4 |*4
-12x-15y=-36,9
12x-8y=-16
-23y=-52,9:-23
y=2,3
4x+5y=12,3 |*2
3x -2y=-4 |*5
8x+10y=24,6
15x-10y=-20
23x=4,6 : 23
x=0,2

dwóch ostatnich nie zrobiłam
2009-12-09T16:26:21+01:00