Napisz w zeszycie wypowiedź na temat: Czy konflikt między rodzicami a dorastającymi dziećmi jest nieunikniony? Rozpocznij od sformułowania tezy, a następnie przedstaw podwierdzające ją argumenty logiczne i emocjonalne. Na zakończenie wyciągnij wniosek. Skorzystaj z zamieszczonego słownictwa, aby połączyć ze sobą poszczególne części tekstu.

dlatego też, z jednej strony, z drugiej strony, przemawia za tym również, jednak biorąc pod uwagę, należy także wspomnieć o, potwierdza to fakt że, kolejnym argumentem przemawiającym za / przeciw, można więc z tego wyciągnąć następujący wniosek.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T16:12:09+01:00
Na początku mojej wypodzieci , chciałabym powiedzieć iż konflikt z rodzicami a dorastającymi dziećmi jest nieunikiony, to prawda.Nastolatek , pod włpywem emocji i buzujących hormonów ma częste zmiany nastrojów wkońcu sam nie wie czego tak na prawdę chce.To jest tzw.głupi wiek.Każdy z nas to przechodził.
Kłótnie z rodzicami są nieunikione w wieku dojżewania.Poczekajmy jeszcze trochę.To na pewno minie .
9 1 9