Proszę o krótkie odpowiedzi tak żebym mogla nauczyć się bez żadnego problemu tego na pamięć :)

dział : druga rzeczpospolita
1.postanowienia układu w Rapallo i Locarno
2.Określ sytuację międzynarodową Polski po zawarciu układów w Rapallo o Locarno
3.na czym polegała polska polityka równowagi
4.Wymień założenia paktu o nieagresji z ZSRR i umowy polsko niemieckiej
5.Wymień najważniejsze osiągnięcia gospodarcze 2 rzeczypospolitej
6.Jaki wpływ na polskie rolnictwo ma wielki kryzys?
7.wytłumacz dlaczego COP został umiejscowiony w widłach Wisły i Sanu ..oraz wymień przyczyny powstania
8.Scharakteryzuj przedstawicieli oświaty,nauki i kultury i określ ich wkład w rozwój 2 rzeczypospolitej
9.wymień najważniejsze polskie osiągnięcia w dziedzinie oświaty ,nauki i kultury
10. w jakich okolicznościach przywrócono stosunki dyplomatyczne między Polska i Litwą?
11.Wymień przyczyny i okoliczności zawarcia układu niemiecko -radzieckiego (pakt Ribbentrop -Mołotow)...
12.jakie były żądania niemieckie wobec polski
13.jakie gwarancje udzielili polsce Brytyjczycy i Francuzi

PROSZĘ JESZCE RAZ ŻEby ODPOWIEDZI BYŁY KRÓTKIE I SENSOWNE :))) POMÓRZCIE

1

Odpowiedzi

2009-12-09T16:24:16+01:00
1W 1925r. w Locarno Niemcy podpisały pakt o nienaruszalności granic Francji i Belgii.
2W Rapallo Niemci i Rosjanie podpisali układy.Układ ten był wymierzony także przeciw Polsce.
3Niemcy i Rosja odnosiły sie wrogo do Polski i planowały wspólną agresję.W 1920r. działalnosć rozpoczeła Liga Narodów.
11.NIemicko-radziecki układ o nieagresji został podpisany 23 sierpnia 1939r. w Moskwie. Jest on nazywany paktem Ribbentrop-Mołotow, od nazwisk ministrów spraw zagranicznych obu państw.
5 taśmowy sposób produkcji, lodówka , maszyna licząca
9.* otwierano nowe szkoły
*reaktywowanie uniwerytetu w Wilnie
*powstały samolote sportowe RWD myśliwce PZL P-11, bombowce "Karaś" "Łoś"
8.matemetycy:Wacław sierpiński, Stefan Banach Marian Rajewski Henryk Zygalski, Jerzy Różycki, - rozszyfrowlai maszynę ENIGMA
literaci: WWładysłąw reymont, stefan zeromski, boleslaw leśmian, julian tuwim,
sportowcy: Stanisłąw Marusarz,halojna konopacka, janusz kusociński,