Rozwiąż ZADANIA ( D U Ż O | P U N K T Ó W )
WOS- Podręcznik z ćwiczeniami klasa III gim. wyd. Żak (rok wyd. 2009) Zadania: 1, 2, 4, 5, 6 na stronie 41.
Treści zadań:
1. Czym jest podatek? Dlaczego wszyscy pracujący są zobowiązani płacić podatki? Uzasadnij odpowiedź.
2. Jakie rodzaje podatków płacą obywatele państwa polskiego?
Krótko je opisz. Przygotowując odpowiedź, skorzystaj ze schematu na stronie 39.
3. ------------ (tego zadania nie trzeba robić)
4. Jakie ulgi podatkowe przysługują osobom fizycznym w bieżącym roku (2009)?
5. Dowiedz się, jakie jest w Polsce obciążenie akcyzą jednego litra benzyny. Zastanów się, jaki wpływ na kształtowanie cen różnych towarów i usług ma podatek VAT i akcyzowy.
6. Uzupełnij tabelę, wykorzystując informacje z różnych, dostępnych Ci źródeł (internet). Lata 2004- 2006, należy zamienić na lata 2007- 2009. Prosiłbym zamiast tabeli, wypisach kolejno w punktach.
-------------------------------------------------------------------------
Daję dużo punktów, więc proszę starać się robiąc to zadanie.
Wybieram najlepszą odpowiedź i daje 5 do profilu za dobrą odpowiedź. Nieprawidłowe, bądź bezsensowne odpowiedzi od razu zgłaszam i zaznaczam jako spam i daje ocenę 1 do profilu.

2

Odpowiedzi

2009-12-09T16:25:13+01:00
1Podatek-przymusowe i bezzwrotne świadczenia pieniężne nałożone przez państwo lub organ samorządu lokalnego na podatnika,którym może być osoba fizyczna lub prawna(np,przedsiębiorstwo)
Wszyscy pracujący są zobowiązani płacić podatki gdyż celem pobierania podatków jest umożliwienie wykonania przez państwo lub samorząd lokalny ich ustawowych zadań.Obecnie podatki pobierane są głównie w formie pieniężnej.
pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa,które dzięki temu może utrzymywać i inwestować w rozwój infrastruktury,wojska,policji,oświaty,służby zdrowia itp.Podatki zbierane przez gminę umożliwiają na przykład dokonanie remontu szkoły,położenie nowych chodników na ulicach itp.
2.a)bezpośrednie:
-podatek od osób fizycznych PIT
-podatek dochodowy od osób prawnych CIT
-podatek od spadków i darowizn
-podatek od czynności cywilnoprawnych
-podatki lokalne
-podatek od nieruchomości
-podatek od środków transportu
-podatek rolny
-podatek leśny
-podatek od posiadania psa(w mieście)
b)podatki pośrednie:
-podatek od towarów i usług VAT
-podatek akcyzowy
-cło
4.Ulga na remont lub budowę domu
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T17:20:33+01:00
1. // Obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego - czyli płacimy i nic wzamian nie otrzymujemy.

2. // Wyróżniamy 5 grup podatków:

1.od dochodu - 3 stawki podatku: 19%, 30% lub 40%; ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%; karta podatkowa; podatek liniowy 19%; spadki i darowizny: 3%, 7%, 12%,
2.od czynności – opodatkowane są działania podatników i organów państwowych (PCC), na przykład hipoteka, darowizna, intercyza, sprzedaż, zamiana, pożyczka (czynności cywilnoprawne opodatkowane PCC wymienione są w ustawie), opłaty skarbowe,
3.od majątku – podatkiem objęty jest majątek osób prawnych lub fizycznych oraz pośrednio dochód uzyskiwany przy wykorzystaniu tych składników majątku, należą tu podatki i opłaty lokalne (na przykład: targowa, miejscowa), podatek rolny, podatek leśny,
4.od obrotu – obejmuje przychody oraz wydatki na nabycie czy przywóz do kraju: podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, podatek od gier,
5.5. opłaty i abonamenty – nie stanowią one podatku w sensie prawnym, ale niektóre są zryczałtowaną formą uiszczania zapłaty za korzystanie z zasobów środowiska lub infrastruktury, na przykład dróg. Należą tu: opłaty uzdrowiskowe, drogowe, produktowe, za usunięcie własnego drzewa, za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego.

4. // Ulgi:
- na dzieci
- za internet
- wynikłe z ustaw np. od spadków i darowizn, podatki lokalne
3 5 3