Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T16:08:30+01:00
Glony są to proste rośliny beztkankowe, niezróżnicowane na korzenie, łodygi i liście. Mają jądro komórkowe, są samożywne, posiadają chloroplasty. Większość z nich ma chlorofil a. Nie stanowią jednolitej, samodzielnej grupy taksonomicznej. Ewolucyjnie przedstawia się je jako bliżej niespokrewnione linie rozwojowe. Glonów jest ponad 30 tysięcy gatunków, z tego w słodkich wodach żyje około 14 tysięcy. Są zarówno organizmami mikroskopijnymi (kilka mikrometrów) jak i olbrzymimi, dochodzącymi do 100 m (glony morskie). Glony mogą być jednokomórkowe lub wielokomórkowe. Żyją wszędzie tam, gdzie jest woda, nawet w śladowych ilościach. Można je znaleźć nawet w piasku, na śniegu. Okresy niekorzystnych warunków przeżywają dzięki przetrwalnikom, cystom. W sprzyjających warunkach niektóre glony wchodzące w skład planktonu mogą tworzyć zakwity (jest to zjawisko występowania dużego zagęszczenia komórek glonów, często sygnalizowane zmianą barwy wody). Są pionierami w zasiedlaniu nowych terenów. Glony są też wspaniałymi wskaźnikami cech środowiska wodnego, głównie trofii i zanieczyszczenia. Wykorzystuje się je do oceny aktualnego stanu środowiska. Nauka o glonach nazywa się fykologią. Nazwę wzięto, powracając do pierwotnej nazwy, podawanej przez greckiego filozofa Teofrasta określającej glony jako phycos.
3 3 3
  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T16:12:37+01:00
Glony to duza niejednorodna grupa organizmow fotosyntenyzujących , ktore nie wyksztalcily rzeczywistych tkanek i organów . Organizmy takie nazywami organizmami PLECHOWATYMI lub PLECHOWCAMI

z zeszytu wzielam ;**
3 3 3
2009-12-09T16:14:57+01:00
Glony to grupa ekologiczna , skupiająca organizmy należące do trzech królestw: bakterii protistów i roślin. Są prostymi organizmami wodnymi zdolnymi do fotosyntezy. namy takie glony jak np. Sałata morska Bruzdnica Listownica oraz Krasnorosty
2 5 2