Odpowiedz na pytania xd
1.Co oznacza łacińskie słowo testament
2.Podaj w jaki sposób podzielono biblie chrześcijańską ze względu na układ ksiąg
3.W jakich językach napisano Biblie
4.Co to są księgi Deuterokanoniczny
5.Podaj katolicki kanon Bibli

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T16:29:39+01:00
1. Testament - to rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci.
2. Tradycyjnie dzielimy Biblię na Stary i Nowy Testament. Katolików obowiązuje 46 ksiąg Starego i 27 Nowego Testamentu. Wszystkie księgi dzielimy także na: historyczne, dydaktyczne i prorockie. Żydzi i kościoły protestanckie uznają 39 ksiąg Starego Testamentu i dzielą je na trzy części: Tora (Pięcioksiąg Mojżeszowy, prawo), Nebiim (prorocy) oraz Kethubim (pisma). Pięć (pierwszych) ksiąg Starego Testamentu: Księgi Rodzaju (Genesis), Księgi Wyjścia (Exodus), Księgi Kapłańskiej, Księgi Liczb i Księgi Powtórzonego Prawa.
3. Stary Testament po hebrajsku, a niektóre fragmenty po aramejsku i grecku.
Nowy Testament po grecku (tylko Ewangelia św. Mateusza po aramejsku).
5. to księgi Pisma Świętego, których kanoniczność była kwestionowana w odróżnieniu od ksiąg protokanonicznych.