Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T16:11:28+01:00
1. Patrycjusze
Dobrze urodzeni członkowie rodów, których przodkowie zasiadali w senacie. Zamknięta, uprzywilejowana warstwa społeczna.

2. Plebeljusze
Prosty lud, posiadali prawa obywateli rzymskich, pozbawieni wielu praw politycznych. Przez długi czas walczyli o przełamanie monopolu władzy patrycjuszy.

3. Nobilowie
Przedstawiciele arystokratów, pochodzących z rodów patrycjuszy i bogatych plebeljuszy, którzy piastowali niższe urzędy. Posiadali wielkie majątki ziemskie.

4. Ekwici
Początkowo obywatele służący w kawalerii, potem warstwa społeczna zajmująca się handlem, finansami, lichwą, podatkami. Elita finansowa.

5. Proletariusze
Najbiedniejsza warstwa społeczna, byli zwolnieni od podatku, służby wojskowej, ich obowiązkiem było wychowywanie potomstwa.

6. Optymaci
Reprezentowali interesy arystokracji senatu.

7. Popularzy
Gromadzili lud niezadowolony z postanowień senatu.
2009-12-09T16:13:29+01:00
Patrycjusze- sprawowali urzędy i kapłaństwo
Plebejusze- Handel rzemiosło

więcej nie pamiętam albo nie ma :D