Odpowiedzi

2009-12-09T16:15:13+01:00
Ob = A+B+C+D
Ob =-1,4+2,3+1+(-3)+(-2,2)
Ob= -3,3
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T16:21:41+01:00
Zaznacz te punkty w układzie współrzędnych.
Obliczenie odcinków:
a) |AB|
1²+3²=|AB|²
1+9=|AB|²
10=|AB|² /√
|AB|=√10

b) |BC|
6²+1²=|BC|²
36+1=|BC|²
37=|BC|² /√
|BC|=√37

c) |CD|
5²+3²=|CD|²
25+9=|CD|²
34=|CD|² /√
|CD|=√34

d) |DA|
1²+2²=|DA|²
1+4=|DA|² /√
|DA|=√5

OB=√10+√37+√34+√5=√86
1 5 1