Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T16:20:01+01:00
2(3x-5)² - (x+3)³+ 3(x+1)(x²-x+1)= 2(9x2-25)- x3+27+3(x3-x2+1+x2-x+1)= 18x2-50-x3+27+3x3-3x2+3+3x2-3x+1)=18x2-23-x3+3x3-3x2+4+3x2-3x
2009-12-09T16:26:19+01:00
2(3x-5)² - (x+3)³+ 3(x+1)(x²-x+1) = 2[( 3x)² - 2* 3x* 5 + 5²] - [ x³ + 3*x² *3 + 3*x*3² + 3³ ]+ 3 (x³ + 1³) = 2[9x² - 30x +25 ] - [ x³ + 9x² +27x + 27] + 3x³ +3³ = 18x² - 60x +50 - x³ - 9x² -27x - 27 + 3x³ + 27 = 9x² - 97x + 50 +2x³