1 Zadanie
Drzewo ma wysokość 4,8m rzuca cień długości 1,5m, w tym samym czasie cień masztu flagi jest równy 5,5m. Oblicz wysokość masztu.

2 Zadanie
Dane są dwa trójkąty prostokątne w pierwszym z nich jeden z kątów ostrych ma 52 stopnie a w drugim 38 stopni czy te ptrójkąty są podobne?

3 zdanie Trójat ABC i trójką A'B'C' są podobne . Oblicz skale podobieństwa i długosści boków jesli
|AB|-4cm
|AC|-7cm
|A'B'|10cm
|B'C'|-20 cm

2

Odpowiedzi

2009-12-09T16:14:12+01:00
1.


4,8m <---- wys drzewa
1,5m<-----cien rzucany przez drzewo
5,5m <---- cien masztu
x<---- wysokosc masztu

4,8m.......x
_____=______
1,5m......5,5m


teraz liczymy na szkos

4,8*5,5=1,5x
26,4=1,5x
17,6=x

odp maszt ma wysokosc 17,6m
2009-12-09T16:15:41+01:00
1.
4,8 - 1,5

I = 5,5

I = 4,8 * 5,5
________ = 17,6
1,5

2. Tak