Wiedząc, że:
a. człowiek wykonuje średnio ok. 16 oddechów na minutę
b. w czasie wdechu pobiera ok. 500 cm3 powietrza, z czego do samych pęcherzyków płucnych dociera 70% wdychanego powietrza
c. gęstość tlenu d=1,43g\dm3
Oblicz, ile gramów tlenu dostaje się do Twoich płuc w ciagu godziny?

1

Odpowiedzi

2009-09-06T07:45:03+02:00
Obliczam ile oddechów człowiek wykonuje w ciągu 1 h
16 oddechów na 1 min.
16*60=960
Obliczam ile człowiek pobierze cm3 powietrza.
960*500=480000cm3
Obliczam ile dostaje się powietrza do płuc
70%*480000=
7/10*480000/1=
7/48000/1=
336000 cm3
Obliczam ile gramów tlenu dostaje się do płuc
336000*1,43=480480g=480kg
Odp.: W ciągu godziny dostaje się do moich płuc 480480g tlenu